อบรมสิทธิเด็ก

อบรมสิทธิเด็ก

คริสตจักรที่ 1 ฝาง และ คริสตจักรบ้านผาใต้เก่า ได้ร่วมกันจัดอบรมปกป้องสิทธิเด็กสำหรับเยาวชน ในหัวข้อ “การกระทำความรุนแรงต่อร่างกายต่อจิตใจของบุคคลในครอบครัวและคนใกล้ชิด และผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร” โดยมีวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาให้ความรู้ ทำให้เด็กและเยาวชนได้รู้ถึงปัญหาและการป้องกันการเกิดปัญหาและขอความช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหาที่เกิดขึ้นได้

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ