9 หน้าแรก 5 เด็กและเยาวชน 5 คำพยานชีวิต

คำพยานชีวิต

พันธกิจกีฬา

พันธกิจกีฬา

คริสตจักรคู่มิตรคลัสเตอร์อินนทนท์จัดกิจกรรมพันธกิจกีฬา”แข่งเพื่อถวายเกียรติ”

read more
เราดีที่มีพระเจ้า

เราดีที่มีพระเจ้า

เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชีวิตในทางข้างหน้าของเราจะเป็นยังไง เราก็เลยขอเป็นพยานให้กับคุณก่อนละกัน

read more
ฟันเฟืองเล็กๆ ที่เป็นพระพร

ฟันเฟืองเล็กๆ ที่เป็นพระพร

ทุกครั้งที่ได้เป็นผู้ให้ ได้แก้ปัญหาหรือได้ช่วยเหลือชาวบ้าน ข้าพเจ้ารู้สึกมีความสุข มีสันติสุขและรู้สึกอยากขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกแผนการ

read more
ค่ายสร้างผู้นำCYLบ่อแก้ว

ค่ายสร้างผู้นำCYLบ่อแก้ว

กลุ่มพันธกิจเด็กคริสตจักรโซนบ่อแก้วได้จัดค่ายสร้างผู้นำ โดยมีกลุ่มเยาวชนโซนบ่อแก้ว พี่เลี้ยงและผู้ปกครองเด็กส่วนหนึ่งร่วมกันรับใช้

read more
เยาวชนเยี่ยมผู้สูงอายุ

เยาวชนเยี่ยมผู้สูงอายุ

คริสตจักรแม่ลายเหนือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างสาวก และการปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชน รวมทั้งการให้ความสำคัญแก่ผู้สูงอายุในหมู่บ้าน

read more
คริสตมาสแด่ผู้อุปการะ

คริสตมาสแด่ผู้อุปการะ

คริสตจักรสันติสุข ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ได้จัดงานคริสตมาสให้แม่และเด็กในโปรแกรมSurvival และHomebased ในวันที่13 ธันวาคม 2018 และโปรแกรม Center basedจัดในวันที่ 22 ธันวาคม 2018

read more
ข่าว-บทความ ล่าสุด