ปลูกกาแฟ สร้างรายได้

เรื่องและภาพ  เดวิด สุดพิทักษ์เกียรติ

คริสตจักรห้วยหยวกป่าโซ อาศัยอยู่ในพื้นที่สูง เหมาะกับการเพาะปลูกกาแฟ หลังจากที่ผู้นำคริสตจักรได้เรียนรู้การทำพันธกิจที่ยั่งยื่น ได้เห็นถึงปัญหาของคริสตจักรอย่างหนึ่งคือ สมาชิกไม่มีรายได้เป็นหลักแหล่งและอาจจะกระทบต่อการดำรงชีวิตในอนาคต ดังนั้นผู้นำคริสตจักรจึงมีแนวคิดว่าอยากจะสร้างอาชีพหลักให้กับสมาชิก เพื่อจะได้มีรายได้หลักในครอบครัวและในการทำพันธกิจมากขึ้น ผู้นำคริสตจักรจึงได้ศึกษาเรื่องของปลูก การดูแลกาแฟที่ถูกต้อง และการสร้างตลาดกาแฟ โดยมีการสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น (อบต.) และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และวางแผนด้านการตลาดร่วมกัน

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ