Creative Media Contest

Creative Media Contest 

การประกวดวิดีโอสร้างสรรค์ในหัวข้อ “เยาวชนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

มูลนิธิดรุณาทร (คอมแพสชั่น ประเทศไทย) จัดงาน Creative Media Contest เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2566 ณ โรงแรม The Empress จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาความสามารถด้านการผลิตสื่อวิดีโอที่สร้างสรรค์สังคม ในครั้งนี้จัดประกวดวิดีโอในหัวข้อ “เยาวชนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของมูลนิธิฯ ในปีนี้ด้วย

งานประกวดในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิดรุณาทรและคริสตจักรคู่มิตร 14 แห่งที่เคยร่วมกันจัดอบรม “มีเดียสร้างสรรค์” ให้กับเยาวชนที่สนใจไปเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ได้แก่ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนคริสตจักรบ้านใหม่สวรรค์, คริสตจักรบ้านอรุโณทัย, คริสตจักรห้วยน้ำริน, คริสตจักรแสงประทีป, คริสตจักรราชกิจพระคุณเชียงใหม่, คริสตจักรแห่งนิมิตน้ำซุ้ม, คริสตจักรเจริญกรุงไมตรีจิต, คริสตจักรเมืองกาญจนบุรี, คริสตจักรหนองเขียวโบสถ์2, คริสตจักรซิโลบ้านจองคำ, คริสตจักรเมืองคอง โดยมีทีมวิทยากรจาก CGNTV และ Forward Love Ministry เป็นผู้ให้การอบรม งานประกวดนี้จึงเป็นการต่อยอดกิจกรรมเพื่อให้เยาวชนได้ฝึกฝนในสิ่งที่ได้รับการอบรมไปแล้วซึ่งทีมมีเดียเยาวชนทั้ง 14 ทีมนี้จะต้องส่งผลงานผลิตวิดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาทีในหัวข้อ “เยาวชนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ตามความคิดสร้างสรรค์และให้ตอบวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ผู้ชมได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

งานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากกรรมการรับเชิญ 5 ท่านเป็นผู้ร่วมตัดสินและให้คำแนะนำแก่เยาวชน ได้แก่ คุณจักรกฤช พานิชกุล หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16, คุณศตวรรษ เศรษฐกร นักแสดง นักร้อง โปรดิวเซอร์ และผู้กำกับ, คุณวราวุธ อ้วนอ่อน ช่างภาพวิดีโอและผู้กำกับภาพจาก Freedom Films Productions, คุณเมตตา ปัญญาสิทธิ์ นักเขียนบทวิดีโอ หนังสั้น ภาพยนตร์ และโปรดิวเซอร์ จาก Freedom Films Productions ร่วมด้วย คุณจริยา มุ่งวัฒนา อดีตโปรดิวเซอร์, Creative Director ที่ THE STANDARD ปัจจุบันเป็น ครีเอทีฟ นักทำคอนเทนต์ที่ Christlike Ministry

โดยในช่วงแรกของงาน เยาวชนได้ฟังการบรรยายเรื่อง“ความฉลาดทางดิจิตัล” โดยคุณคาเร็น คล่องตรวจโรค  นักร้อง นักแสดง และผู้ก่อตั้งพันธกิจ Forward Love ช่วยให้เยาวชนรู้ข้อควรระวังในการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ สำหรับพิธีกรในงานนี้ คือ คุณเจน เจนจิรา กันทา ผู้สร้างสีสันและทำให้บรรยากาศงานเป็นกันเองและสนุกสนาน

ผลการประกวด ทีมที่ชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ ทีมมีเดียจากคริสตจักรแห่งนิมิตน้ำซุ้ม ชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมมีเดียจากคริสตจักรบ้านอรุโณทัย ชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีมมีเดียคริสตจักรเมืองกาญจนบุรี และรางวัลชมเชยสองรางวัล ได้แก่ ทีมมีเดียคริสตจักรห้วยน้ำริน และทีมมีเดียคริสตจักรราชกิจพระคุณ

มูลนิธิดรุณาทรคาดหวังว่า เยาวชนเหล่านี้จะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาฝีมือ เป็นประโยชน์แก่ตนเองในด้านการศึกษาและอาชีพได้ในอนาคต รวมทั้งช่วยกันผลิตผลงานที่สร้างสรรค์สังคมออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 

ทีมคอมแพสชั่น

ทีมกรรมการ

ผู้อำนวยการมูลนิธิดรุณาทร (คอมแพสชั่น ประเทศไทย)

ทีมนมัสการ

วิทยากร DQ ความฉลาดทางดิจิตัล คาเร็น คล่องตรวจโรค

พิธีกร เจน เจนจิรา กันทา
ทีมคริสตจักรหนองเขียวโบสถ์2
ทีมคริสตจักรห้วยน้ำริน
ทีมคริสตจักรราชกิจพระคุณ
ทีมคริสตจักรเมืองคอง
ทีมคริสตจักรอรุโณทัย
ทีมคริสตจักรบ้านใหม่สวรรค์
ทีม คริสตจักรเมืองกาญจนบุรี
ทีมคริสตจักรแสงประทีป
ทีมคริสตจักรแห่งนิมิตน้ำซุ้ม
ทีม คริสตจักรเมืองนะบ้านจองคำ
ทีมคริสตจักรเจริญกรุงไมตรีจิต
ทีมมีเดีย

ประมวลภาพกิจกรรม

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ