ค่ายสร้างผู้นำCYLบ่อแก้ว

เรื่องและภาพโดย พงศ์เพชร ธุระวร

กลุ่มพันธกิจเด็กคริสตจักรโซนบ่อแก้วได้จัดค่ายสร้างผู้นำ โดยมีกลุ่มเยาวชนโซนบ่อแก้ว พี่เลี้ยงและผู้ปกครองเด็กส่วนหนึ่งร่วมกันรับใช้ในชุมชนบ้านหนองมณฑา อ.แม่วาง (จุดจัดกิจกรรมสาขา) สร้างอาคารเรียนเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมให้น้อง ๆ ที่โครงการสาขากิจกรรม

ค่ายครั้งนี้มีเยาชนผู้นำจำนวนมากกว่า 50 คนจากแต่ละคริสตจักรในเขตบ่อแก้วเข้าร่วม ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาด้านโปรแกรมเยาวชนเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จต่อไป

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ