9 หน้าแรก 5 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 5 การอบรม 5 อบรม “เส้นทางสู่ฝันฯ” ที่อีสาน

อบรม “เส้นทางสู่ฝันฯ” ที่อีสาน

เรื่องและภาพ เดชา บ่อเพ็ชร

เจ้าหน้าที่พัฒนาเด็ก และบุคลากรคริสตจักรจากภาคอีสาน จำนวน 40 กว่าคน ได้เข้าร่วมอบรมในเรื่อง “เส้นทางสู่ฝันฉบับฉันเอง” ที่คริสตจักรกิตติคุณขอนแก่น โดยมีวิทยากร พี่เกด พี่หญิง พี่ต๊ะ นำกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

การอบรมนี้ได้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรู้จักตนเอง ยอมรับตนเองและผู้อื่น และสามารถนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ เรียนรู้ กับเยาวชนในโครงการเพื่อให้ค้นพบตัวเอง วางแผนการเรียนในด้านที่ชอบ เลือกอาชีพที่อยากทำ และการรับใช้ตามของประทานให้ประสบผลสำเร็จตามที่คาดหวังไว้ในอนาคตได้

 

ข่าว-บทความ ล่าสุด
เพื่อนบ้าน

เพื่อนบ้าน

ช่วยเหลือครอบครัวเด็กได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

แนะนำมูลนิธิฯ