หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 สุขภาพ 9 บริจาคอุปกรณ์การแพทย์

บริจาคอุปกรณ์การแพทย์

คอมแพสชั่น ร่วมกับ คริสตจักรคู่มิตรบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตาก

ขอบคุณพระเจ้าที่สำแดงความรักของพระองค์ผ่านทางคอมแพสชั่นและคริสตจักรคู่มิตรในการบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นต่อการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตาก โดยมีผู้ประสานงานคริสตจักรคู่มิตรและผู้นำคริสตจักรที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นคู่มิตรในการทำพันธกิจกับคอมแพสชั่นเป็นผู้ส่งมอบให้แก่ โรงพยาบาลแม่สะเรียง โรงพยาบาลแม่ลาน้อย โรงพยาบาลสมเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโรงพยาบาลแม่ระมาด โรงพยาบาลท่าสองยาง โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 28 และ 29 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ส่งมอบได้แก่ ชุดหมีกันน้ำ เสื้อกราวสีฟ้า แว่นป้องกันตา หน้ากากป้องกันละอองฝอย หน้ากากอนามัยทั่วไป หน้ากากอนามัย 3 M ก๊อกน้ำเซ็นต์เซอร์ เจลแอลกอฮอล์ เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำและยาทางหลอดเลือดดำแบบกระบอกฉีด หมวกตัวหนอนที่ใช้ในห้องผ่าตัด ถุงมือแพทย์ เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด และเครื่องกรองอากาศ ซึ่งโรงพยาบาลแต่ละแห่งได้รับการจัดสรรอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามความประสงค์และความจำเป็นของโรงพยาบาลเพื่อเตรียมพร้อมและเพิ่มศักยภาพในการตรวจและให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19 รวมทั้งผู้ป่วยทั่วไปในพื้นที่

  • คริสตจักรในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด จ.ตาก ที่ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลแม่ระมาด ได้แก่ คริสตจักรตะหละออกล หมวดคริสตจักรหม่องวา คริสตจักรพอนอถ่า หมวดคริสตจักรคำหวัน คริสตจักรพระพร คริสตจักรห้วยกระทิง คริสตจักรเดจิคอ คริสตจักรกี่กู่โด๊ะคี และคริสตจักรเหว่ตะลู
  • คริสตจักรในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จ.ตาก ที่ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลท่าสองยาง ได้แก่ คริสตจักรหนองบัว คริสตจักรแม่อุสุ คริสตจักรโชโกล และคริสตจักรแม่สะลิด
  • คริสตจักรในพื้นที่อำเภออุ้มผาง จ.ตาก ที่ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอุ้มผาง ได้แก่ คริสตจักรอุ้มผาง และคริสตจักรเชอทะ
  • คริสตจักรในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ที่ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลแม่สะเรียง ได้แก่ คริสตจักรบ้านแพะ คริสตจักรบ้านโป่ง คริสตจักรแม่เหาะ คริสตจักรบ้านจอซิเดอ คริสตจักรบ้านอุมโล๊ะ ร่วมด้วย เลขาคริสตจักรเขตแม่สะเรียง และคริสตจักรแม่แพะ
  • คริสตจักรในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ที่ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลแม่ลาน้อย ได้แก่ คริสตจักรสัมพันธ์บ้านดง คริสตจักรสัมพันธ์บ้านสันติสุข คริสตจักรแม่แลป คริสตจักรสัมพันธ์บ้านละอูบ คริสตจักรสัมพันธ์แม่ลาน้อย
  • คริสตจักรในพื้นที่อำเภอสมเมย จ.แม่ฮ่องสอน ที่ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเมย ได้แก่ คริสตจักรนับพระพรกอโมทะ หมวดคริสตจักรสบเมย และคริสตจักรสบโขง

   

      

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ