หน้าแรก 9 กิจกรรมมูลนิธิดรุณาทร

กิจกรรมมูลนิธิดรุณาทร

20 พฤศจิกายน 2563

14 เมษายน 2564

18 สิงหาคม 2564

16 กันยายน 2564

8 ตุลาคม 2565

9-10 พฤศจิกายน 2565

14 มกราคม 2566

11 กุมภาพันธ์ 2566

10 มีนาคม 2566

11 มีนาคม 2566

24 มีนาคม 2566

3 พฤษภาคม 2566

12-13 สิงหาคม 2566

“จงอ้าปากของเจ้าแทนคนใบ้เพื่อสิทธิของทุกคนที่กำลังจะพินาศ
จงอ้าปากของเจ้าพิพากษาอย่างชอบธรรม
จงให้ความยุติธรรมแก่คนยากจนเข็ญใจ”

สุภาษิต 31:8-9