Fun day – ผู้อุปการะจากประเทศออสเตรเลีย และเด็กๆ จากโครงการภาคเหนือและอิสาน

สวัสดีค่ะ

ขอบคุณพระเจ้า และ ขอบคุณพี่น้องสำหรับคำอธิษฐานสำหรับ Fun Day ที่ผ่านไปผู้อุปการะ เด็ก ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่โครงการได้ใช้เวลาทั้งวันด้วยกันได้มีโอกาสใช้เวลาร่วมกันผ่านการพูดคุยกัน ทานอาหาร ดูสัตว์  และรูปชุมชนที่เด็กอยู่ แลกของขวัญและ ได้อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน

เชื่อแน่ว่าพวกเค้าได้สร้างความสัมพันธ์มาอีกขั้น และ การเขียนจดหมายในครั้งต่อๆ ไปจะมีความหมายมากยิ่งขึ้น

Comments