หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 กิจกรรมเยาวชน 9 ของประทานกับงานรับใช้ (Gifts & Serving)

ของประทานกับงานรับใช้ (Gifts & Serving)

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 คอมแพสชันจัดรายการพิเศษสำหรับเยาวชนในโครงการ โดยมี โต๋-ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร ศิลปินคริสเตียน มาร้องเพลงและให้สัมภาษณ์ผ่าน Zoom Meeting ในหัวข้อ “ของประทานกับงานรับใช้” (Gift & Serving) เพื่อหนุนใจให้เยาวชนในโครงการเห็นความสำคัญในการฝึกฝนของประทานและใช้ของประทานในการรับใช้พระเจ้าร่วมกับ พี่น้องคริสเตียน มีเยาวชนและเจ้าหน้าที่ในโครงการเข้าร่วมรายการนี้ประมาณ 300 คน จาก 45 คริสตจักรใน 10 จังหวัด ได้แก่ ตาก, แม่ฮ่องสอน, เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, น่าน, เพชรบูรณ์,กรุงเทพมหานคร, กาญจนบุรี และราชบุรี

การสัมภาษณ์แบ่งเป็น 2 ประเด็นหลัก คือ “ของประทานกับการฝึกฝน” และ “การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าและการรับใช้” โดยมีช่วงถามตอบตอนท้ายรายการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนผู้เข้าร่วมประชุมได้ถามคำถามกับโต๋  ก่อนที่อาจารย์ชาติชาย จารุวาที ผู้ดูแลพันธกิจเยาวชนของคอมแพสชั่น จะสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคำให้สัมภาษณ์ของโต๋และหนุนใจเยาวชนให้ใช้ของประทานใช้ความสามารถที่มีอยู่เพื่อผู้อื่น และร่วมกันรับใช้พระเจ้า ดังที่พระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวว่า  “ตามที่แต่ละคนได้รับของประทาน ก็ให้ใช้ของประทานนั้นปรนนิบัติกันและกัน ดังเช่นผู้รับมอบฉันทะที่ดีเกี่ยวกับพระคุณนานาประการของพระเจ้า” (1 เปโตร 4:10)

เมื่อรายการจบลงเยาวชนหลายคนกล่าวถึงความตื่นเต้น ดีใจ สนุกสนาน และประทับใจที่พี่โต๋มาเล่ามุมมองจาก ประสบการณ์ของตัวเองที่มีต่อของประทานและงานรับใช้ให้ฟัง อีกทั้งยังสะท้อนว่าได้รับการหนุนใจที่จะฝึกฝนของประทาน และใช้ของประทานในการรับใช้ต่อไป

“ประทับใจตรงที่พี่โต๋ให้พระเจ้านำทางในการใช้ชีวิตต่างๆตั้งแต่เด็กจนโตและมีครอบครัวคอยสอน คอยชี้แนะแนวทางต่างๆ พี่โต๋เป็นคนที่ให้พระเจ้ามาก่อนทุกอย่างเสมอ ชอบที่พี่เค้ามอบชีวิตเพื่อการรับใช้”

“พี่เค้าเป็น idol ของผมครับ ใช้ของประทานในการรับใช้”

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ