It’s not about me (CYL Camp 2016)

Group Picture

“ขอบคุณค่าย CYLครั้งนี้ที่ได้เห็นความรักของพระเจ้า และเห็นความร่วมมือของอนุขน CYL”

“ได้รับพระพรมากมายผ่านทางกิจกรรม ได้รู้เป้าหมายที่ชัดเจนของตัวเอง ได้รับการเปลี่ยนแปลงและรู้ถึงพระประสงค์ของพระเจ้าที่เราอยากทำเพื่อผู้อื่น”

เสียงสะท้อนจากน้องๆ ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมค่ายผู้นำรุ่นใหม่ CYL ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 26-30 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ในหัวข้อ “It’s not about me” ที่ศูนย์ทรัพยากรมนุษย์ล้านนา มีน้องๆมาร่วมในค่ายครั้งนี้ 198 คน พี่เลี้ยง 57 คน จาก 64  คริสจักร กิจกรรมต่างๆ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างทั้งความรู้ในพระคัมภีร์ในเรื่องการติดตามพระคริสต์, การทรงเรียก,  การยอมตายต่อตัวเอง ไม่ใช่ข้าพเจ้าเองที่มีชีวิตอยู่แต่พระคริสตต่างหากที่มีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า  และทักษะในการเป็นผู้นำ, การคิดวิเคราะห์, การแก้ไขปัญหา, การวางแผน, การทำงานเป็นทีม, การสื่อสาร และการเสียสละ ผ่านกิจกรรมต่างๆในค่าย

Bible study
Bible study
Mission Day Bible study
Mission Day Bible study
First aid training
First aid training
Creative business worshop
Creative business worshop

ทั้งWorkshop ต่างๆที่น้องๆสามารถเข้าร่วมตามความสนใจและความถนัดของตนเอง เช่น การนมัสการด้วยเสียงดนตรีและการเต้น, การปฐมพยาสบาลเบื้องต้น, การนำกระบวนการ และการออกแบบธุรกิจอย่างสร้างสรรค์

Medical workshop
Medical workshop
Out door activity
Out door activity

การแบ่งปันประสบการณ์จากพี่ๆ LDP ในเรื่องการทำตามการทรงเรียก การที่ได้ดูแลผู้เล็กน้อย รับใช้พระเจ้าตามอย่างที่เราเป็นในทุกที่ๆพระเจ้าให้เราไป

Alumni shared his exprience
Alumni shared his exprience

และน้องๆยังได้มีโอกาสไปเยี่ยมหน่วยงานที่ทำงานในประเด็นปัญหาต่างๆที่สำคัญในปัจจุปัน เช่น เด็กถูกทอดทิ้ง, เด็กพิเศษ, ผู้สูงอายุ, การค้ามนุษย์ และสิ่งแวดล้อม

“พระเจ้าอยากให้เราเป็นผู้นำเพื่อช่วยคนที่ตกอยู่ในความลำบาก เมื่อเราได้เรียนรู้ถึงความรู้สึกของคนที่ถูกทำร้าย แล้วเราเปิดตา เปิดใจที่จะช่วยเหลือพวกเขา และอธิษฐานเผื่อพวกเขาเหล่านั้น”

“ได้เห็นถึง เด็กๆอีกหลายคน ที่ถูกทอดทิ้งบ้าง ได้รับการดูแลจากพ่อแม่ในทางที่ไม่ถูกต้อง หรือพ่อแม่ถูกจับ แล้วให้พวกเขามาอยู่รวมกันที่นี้เป็นเสมือนบ้านใหม่ที่จะดูแลเขา ไม่ว่าเราจะมาจากสภาพไหนดีหรือไม่ดี พระเจ้าทรงรักเราทุกคน และเมื่อเรานั้นถูกทอดทิ้งแต่พระเจ้านั้นไม่มีวันที่จะทอดทิ้งเรา”

ในวันสุดท้ายกิจกรรมติตามพระคริสต์ เป็นการย้ำเตือนเราว่าในชีวิตที่เดินตามพระเจ้า เราอาจจะต้องเจอความยากลำบาก และบางครั้งอาจจะมีหลายอย่างที่เราคาดไม่ถึง แล้วเราจะยังติดตามพระองค์ไหม

Morning Group devotion
Morning Group devotion
Group prayer time
Group prayer time

กิจกรรมที่หลากหลายเหล่านี้ช่วยให้น้องๆได้รับประสบการณ์และมิตรภาพทั้งจากเพื่อนๆและพี่ๆ เพื่อทุกคนจะนำประสบการณ์รวมถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้เหล่านี้กลับแล้วการเปลี่ยนแปลงไปยังครอบครัว, คริสตจักรและชุมชน

Comments