หน้าแรก 9 THE HIGHLIGHTS 9 คริสตจักรแม่ลายเตียนอาง

คริสตจักรแม่ลายเตียนอาง

คริสตจักรแม่ลายเตียนอาง กับการทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม

คริสตจักรแม่ลายเตียนอาง ตั้งอยู่ในหมู่บ้านแม่ลายเตียนอาง ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2540 ด้วยสมาชิก 20 คน เด็ก 6 คน ในสังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ส่วนใหญ่มีเชื้อสายกะเหรี่ยงและไม่คุ้นเคยกับคริสเตียน จึงต่อต้านและไม่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของคริสตจักรเมื่อเริ่มต้นคริสตจักรในเวลานั้น

ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับชุมชนนี้ เมื่ออาจารย์ เสริมศักดิ์ การะเกดพยุง ศิษยาภิบาลรักษาการประจำคริสตจักรแม่ลายเตียนอาง ได้มองเห็นปัญหาของเด็กและเยาวชน ทั้งปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาทำให้เมื่อเด็ก ๆ ต้องย้ายไปเรียนต่อในอำเภอเมือง ก็มักจะเรียนตามเพื่อนคนอื่นไม่ทัน รวมถึงปัญหาเยาวชนที่ต่อยตีกันเป็นประจำ และปัญหาเรื่องการใช้ยาเสพติด ทำให้อาจารย์เสริมศักดิ์ตัดสินใจร่วมเป็นคู่มิตรกับโครงการคอมแพสชั่น เพื่อมีจุดมุ่งหมายในการเยียวยาปัญหาของเด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้นในชุมชนนี้

แรกเริ่มมีเด็กลงทะเบียนกับโครงการ 92 คน เจ้าหน้าที่ 4 คน อาสาสมัครและวิทยากรรวมกัน 7 คน ส่วนท่าทีของคนในชุมชนก็ยังไม่ให้การยอมรับและต่อต้าน บางคนไม่สนับสนุนให้ลูกเข้าร่วมกิจกรรมเลย แต่เมื่อเวลาผ่านไป ท่าทีของคนในชุมชนก็เปลี่ยนไปด้วย เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของเด็กแต่ละคนที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมารยาทที่ดีขึ้นมาก เรื่องปัญหาการเรียนที่มีน้อยลง และปัญหายาเสพติดที่เบาบางลง ผลสำเร็จเหล่านี้ทำให้โครงการและ คริสตจักรกลายเป็นที่ยอมรับ เพราะพวกเขาเห็นว่าเราสามารถดูแลเด็ก ๆ ได้อย่างดี กระทั่งเรียกได้ว่า คริสตจักรกลายมาเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชนเลยก็ว่าได้ หลายคนจะมาใช้พื้นที่ของคริสตจักรในการทำกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมกีฬาเสมอ

ที่โครงการแห่งนี้มีกิจกรรมมากมาย ทั้งเล่นดนตรี ทำอาหาร การสอนวิชาชีพต่าง ๆ โดยเฉพาะชมรมกีฬาที่เป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มเด็กผู้ชาย เมื่อได้ใช้เวลากับกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้ปัญหายาเสพติดคลี่คลายลงได้มาก กลุ่มเยาวชนมักจะมาใช้เวลาที่โครงการกันเกือบทุกเย็น อีกทั้งยังมีการจัดค่ายต่าง ๆ เช่น ค่ายเด็ก, ค่ายอนุชน, ค่ายรักแท้รอได้ และค่ายครอบครัว เพื่อให้พวกเขาได้รับการพัฒนาในแต่ละด้านและเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ

ปัจจุบันมีเด็กในโครงการ 230 คน จบไปแล้วประมาณ 50 คน เยาวชนที่จบไปประกอบอาชีพหลากหลาย ทั้งผู้ช่วยพยาบาล, ช่างยนต์, ครูพละ, ครูประถม, ช่วยงานที่โครงการ 2 คน ส่วนที่เหลือคือทำงานอิสระและรับจ้างทั่วไป ซึ่งศิษย์เก่าเหล่านี้ก็มักจะกลับมาช่วยสอนดนตรีหรือสอนงานด้านวิชาชีพให้กับรุ่นน้องอยู่เสมอ

การเตรียมความพร้อมในการทำพันธกิจด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน

ทางคริสตจักรเริ่มดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อการทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้

  1. ด้านบุคลากร

มีเจ้าหน้าที่เต็มเวลา 2 คน เรียนจบศาสนศาสตร์มาโดยตรง ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการโครงการ และเจ้าหน้าที่บัญชีประจำโครงการ ส่วนอาสาสมัครมีจำนวน 8 คน ในอนาคตคาดว่าจะมีอาสาสมัครที่ไม่รับค่าตอบแทนมาช่วยเพิ่มมากขึ้น

คริสตจักรมีการเตรียมงานพัฒนาบุคลากรในการประกอบอาชีพ เช่น ส่งเสริมให้เรียนเสริมสวย, ทำอิฐประสาน, เลี้ยงหมู, กาแฟและ น้ำปั่น โดยคริสตจักรจะออกค่าใช้จ่ายในการเรียนและการลงทุนให้ อีกทั้งยังให้การสนับสนุนด้านสถานที่, อุปกรณ์ และเครื่องมือ

  1. ด้านการยังชีพ

คริสตจักรสอนให้เยาวชนได้ลองทำงานตามความสนใจเพื่อช่วยสร้างรายได้ให้เยาวชนในเวลาว่างและผู้ปกครองที่ยังว่างงาน ส่วนรายได้ที่เหลือจะถวายเข้าคริสตจักรเพื่อทำพันธกิจเด็กและเยาวชนต่อไป ซึ่งความพร้อมด้านการยังชีพจะถูกสะสมจากการสร้างรายได้ใน 4 พันธกิจ ได้แก่

2.1 ร้านกาแฟและน้ำปั่น : ดำเนินการมาได้ 2 ปี แต่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ต้องปิดไปชั่วคราว มีรายได้ประมาณ 1,000 บาทต่อเดือน กำไรประมาณ 500 บาท ปัจจุบันเปิดขายเฉพาะเมนูน้ำปั่นในวันเสาร์ และสอนให้เด็กในโครงการได้เรียนรู้ด้านอาชีพไปด้วยควบคู่กับการขาย เนื่องจากในอนาคตอาจให้เด็กที่ไม่ได้ศึกษาต่อ มาช่วยทำร้าน ส่วนเมนูกาแฟจะเริ่มขายและทำการสอน เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ดีขึ้น

2.2 การเลี้ยงหมู : เริ่มดำเนินการในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 มีงบประมาณเริ่มต้น 30,000 กว่าบาท มีหมู 4 ตัว จัดทำด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนรายได้ให้เยาวชนที่ยังไม่ได้เรียนต่อ มีเจ้าหน้าที่และเด็กจำนวน 2-3 คนมาช่วยต้มข้าวให้หมูและทำความสะอาดคอกหมู โดยมีพื้นที่แบ่งส่วนทั้งหมด 6 คอก แยกตัวเล็กกับตัวใหญ่ เมื่ออายุได้ประมาณ 3 เดือนกว่าจะประกาศขายผ่านทางเฟสบุ๊ก  ปัจจุบันดำเนินการมาแล้ว 4-5 เดือน มีเงินหมุนประมาณ 60,000-70,000 บาท มีหมู 30 ตัว ราคาหมูตัวละ 3,000 กว่าบาท

2.3 การทำอิฐประสาน : เริ่มผลิตมาได้ไม่ถึงปี ส่วนมากผู้ผลิตจะเป็นผู้ปกครองเด็กที่ยังว่างงานอยู่ โดยมีผู้ใหญ่บ้านมาช่วยสอนให้ พันธกิจนี้ได้รับงบประมาณจากโครงการในการลงทุนเพื่อซื้อเหล็กมาทำชั้นวางอิฐประสาน, คริสตจักรแม่ลานเตียนอางสนับสนุนปูน ทราย และดินที่ขุดจากพื้นที่ของคริสตจักร ส่วนองค์กรพระทัยพระคริสต์ช่วยสนับสนุนทุนในการซื้อเครื่องทำอิฐประสาน   ตอนนี้เริ่มมีคนจองเข้ามาแล้ว แต่ยังไม่ได้เริ่มการขาย

2.4 ร้านเสริมสวย : มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดให้เยาวชนในโครงการที่สนใจมีโอกาสเรียนรู้ด้านงานช่างเสริมสวย โดยมีนางสาว ธารทิพย์ชา การะเกดพยุง หรือ ชา ศิษย์เก่าโครงการมาเป็นวิทยากร ตั้งเป็นชมรมเสริมสวยสำหรับเด็กโตมาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว เปิดสอนเฉพาะวันเสาร์ ครั้งละ 1 ชั่วโมง มีเยาวชนที่ให้ความสนใจและเป็นสมาชิกในชมรมจำนวน 30 คน 

คริสตจักรลงทุนด้านงานเสริมสวยไปจำนวนประมาณ 50,000 บาท ตั้งใจให้คนในชุมชนมาใช้บริการในราคาที่ถูกกว่าร้านอื่น ๆ ในชุมชน โดยมีราคาสระไดร์ 60 บาท ตัดผมผู้ใหญ่ 100 บาท ตัดผมเด็ก 10 บาท ทำสีผม 120-150 บาท  เปิดเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ ดำเนินการมาเป็นเวลา 2 ปีแล้ว เฉลี่ยรายได้เดือนละ 1,000 บาท แต่ปัจจุบันไม่ได้เปิดร้าน เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

  1. ด้านอาคารสถานที่

มีการจัดเตรียมห้องเรียนห้องกิจกรรมให้เหมาะสมและรองรับสำหรับทุกพันธกิจ ปัจจุบันมีห้องเรียน 5 ห้องสำหรับเด็ก และมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการทำพันธกิจสร้างรายได้และพันธกิจด้านอาชีพ มีโรงเลี้ยงหมู, โรงทำอิฐประสาน และห้องเสริมสวย  

  1. ด้านเครือข่ายและความร่วมมือ

คริสตจักรได้ประสานงานและได้รับความร่วมมือจากหลายแห่ง อาทิ

  • “องค์กรพระทัยพระคริสต์” โดยที่มาผ่านมามีการสนับสนุนด้านงบประมาณในบางกิจกรรม เช่น ในการทำพันธกิจอิฐประสาน
  • ร่วมมือกับเทศบาลตำบล โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวันเด็ก
  • ร่วมกับสถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีเจ้าหน้าที่อนามัยมาตรวจสุขภาพประจำปีให้กับเด็กและเยาวชนในโครงการ อบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลฟัน และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  1. ด้านการออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสม

เนื่องจากความสนใจของเด็กในแต่ละช่วงวัยนั้นแตกต่างกัน คริสตจักรจึงเตรียมวางแผนการออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับเด็กเล็ก และเด็กโต เน้นกิจกรรมเสริม และเรียนเสริมนอกห้องเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้พวกเขาค้นพบความชอบของตัวเอง และการพัฒนาตนเองไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต  เช่น เน้นสอนเด็กที่อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปเรียนรู้ด้านอาชีพ ที่ผ่านมาได้ทำการสอนด้านการทำร้านเสริมสวย, การทำกาแฟและน้ำปั่น, การเลี้ยงหมู และการทำอิฐประสาน ตามพันธกิจด้านอาชีพที่กล่าวไปข้างต้น

ศิษยาภิบาล - อาจารย์ เสริมศักดิ์ การะเกดพยุง

ผมชื่อ เสริมศักดิ์ การะเกดพยุง ปัจจุบันเป็นศิษยาภิบาลรักษาการประจำคริสตจักรแม่ลายเตียนอาง ใช้ชีวิตในหมู่บ้านแม่ลายเตียนอางร่วมกับสมาชิกในครอบครัว 5 คน ประกอบด้วย ภรรยา ทำงานเป็นผู้จัดการโครงการ, ลูกชาย 1 คน กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมต้น, ลูกสาว 1 คน ทำงานช่วยงานเอกสารในโครงการและเป็นวิทยากรด้านร้านเสริมสวยกับน้ำปั่นให้โครงการ, หลานสาว 1 คน และตัวผมเอง

ผมเติบโตในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ รับเชื่อตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 เพราะอยากตอบแทนพระคุณและความรักที่พระเจ้าได้มอบให้ จากนั้นมาความใฝ่ฝันในชีวิตของผมคือการเห็นพันธกิจของพระเจ้าเกิดผลสำเร็จ และมีคนอยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้น จนกระทั่งพระเจ้าทรงเรียกให้ผมมารับใช้ที่นี่ในปี พ.ศ.2543 เมื่อผู้ปกครองคริสตจักรคนหนึ่งขอให้ผมมาช่วยดูแลคริสตจักรนี้เพราะขาดแคลนผู้รับใช้ แม้ในตอนแรกผมปฏิเสธไป แต่เมื่อได้กลับไปอธิษฐานกับครอบครัวจึงรับคำตกลงในภายหลังและทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า

ผมภูมิใจมากกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนแห่งนี้ คนที่ไม่ใช่คริสเตียนยอมรับคริสเตียน ไม่แบ่งแยก ไม่เกลียดชังกัน มีคนเข้ามารู้จักพระเจ้ามากขึ้นเรื่อย ๆ และคริสตจักรยังกลายเป็นที่พึ่งของคนในชุมชนได้ จากแรกเริ่มเรามีสมาชิกในคริสตจักรเพียง 20 คน ตอนนี้เพิ่มเป็น 150 คนแล้ว ส่วนในโครงการก็มีเด็กคนหนึ่งตัดสินใจศึกษาต่อด้านพระคัมภีร์ด้วยตัวเองและกลับมาถวายตัวรับใช้ในอีกหมู่บ้านหนึ่งด้วย

ผมรู้สึกว่าได้รับพระพรอันยิ่งใหญ่เพราะพระเจ้ามอบหมายให้ผมมีส่วนร่วมในพันธกิจของพระองค์ เมื่อมีโอกาสได้รับใช้แล้ว ผมก็จะทำหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายด้วยความพยายามอย่างดีที่สุด ส่วนเรื่องอนาคตผมก็ฝากไว้กับพระองค์ เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงนำและเตรียมสิ่งดีไว้ให้แน่ ทิศทางในการรับใช้ของผมจะเป็นอย่างไรต่อไปก็แล้วแต่ว่าพระเจ้าจะนำไปทางไหน

ศิษย์เก่า - นางสาว ธารทิพย์ชา การะเกดพยุง (ชา)

ธารทิพย์ชา การะเกดพยุง เป็นลูกสาวของอาจารย์เสริมศักดิ์ การะเกดพยุง ศิษยาภิบาลประจำคริสตจักรแม่ลายเตียนอาง ปัจจุบันอายุได้ 23 ปี ช่วยทำงานเอกสารและเป็นวิทยากรด้านร้านเสริมสวยให้โครงการ โดยช่วยสอนเยาวชนที่มีความสนใจทางด้านนี้ ให้ช่วยทำผมในช่วงปิดเทอมหรือวันหยุด

ชาอยู่ในครอบครัวคริสเตียนทำให้เธอได้ยินได้ฟังเรื่องพระเจ้ามาตั้งแต่เด็กและมองเห็นพ่อกับแม่เป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ชีวิต จึงตัดสินใจรับบับติศมาตอนศึกษาอยู่ชั้น ป.2-3 เพราะเห็นความเชื่อที่เข้มแข็งของพ่อกับแม่และอยากเป็นแบบนั้นบ้าง ต่อมา ชาเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนจอมทอง ซึ่งเธอเล่าย้อนให้ฟังว่า ในช่วงนั้นเธอเป็นเด็กเกเร อยู่ในวัยหัวเลี้ยวหัวต่อที่ไม่ฟังพ่อแม่ จนกระทั่งเรียนจบมัธยมปลายถึงได้กลับมาทบทวนตัวเอง โดยมีจุดเปลี่ยนคือการที่เห็นแม่ร้องไห้ด้วยความเสียใจ จากนั้นเธอจึงอธิษฐานขอพระเจ้าให้ช่วยเปลี่ยนตัวเองในทางที่ดีขึ้น และกลับใจมาถวายตัวในงานรับใช้

ความใฝ่ฝันของชาคือการมีร้านเสริมสวย ความชื่นชอบในการทำผมทำให้เธอนำความสามารถส่วนนี้มารับใช้ด้วยการช่วยคริสตจักรทำพันธกิจร้านเสริมสวย ช่วยดูแลเด็กในโครงการและออกไปประกาศร่วมกับกลุ่มอนุชน นอกจากนี้เธอยังได้รับของประทานในการเล่นดนตรีและร้องเพลง ซึ่งเธอก็ได้ใช้ในการนำเพลงนมัสการที่คริสตจักรอย่างสม่ำเสมอ หลังจากนี้ เธอตั้งใจจะใช้ชีวิตเพื่อรับใช้โดยมีพ่อกับแม่เป็นแบบอย่างและเป้าหมาย

ศิษย์เก่า - นางสาว อรพิน ปู่ดี (ออ)

จะมีสักกี่คนที่รู้ความต้องการของตัวเองตั้งแต่ยังเด็กและมุ่งมั่นจะทำตามความใฝ่ฝันอย่างถึงที่สุด อรพิน ปู่ดี หรือ ออ ศิษย์เก่าของโครงการคอมแพสชั่นคือหนึ่งในนั้น

ออเข้ามาเป็นสมาชิกในโครงการพัฒนาเด็กแบบองค์รวมของคอมแพสชั่นเมื่อเรียนอยู่ราว ๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งโครงการแห่งนี้เองที่ทำให้ออให้  ได้รู้จักตัวเองและมีความใฝ่ฝันเป็นเป้าหมายตั้งแต่ยังเด็ก เธอโตมาในครอบครัวคริสเตียนที่มีสมาชิก 4 คน ได้แก่ พ่อ, แม่, น้องชาย และตัวเธอเอง ทั้งครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก โดยใช้พื้นที่ในบริเวณบ้านทำการเกษตร เมื่อเป็นสมาชิกในคริสตจักรอยู่แล้ว เธอจึงได้รับการชักชวนให้เข้าร่วมโครงการคอมแพสชั่นด้วย ตั้งแต่นั้นมาจึงได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องพระวจนะของพระเจ้ามากขึ้น เธอได้ฟังเรื่องราวในพระคัมภีร์ ชีวิตของสาวกแต่ละคน ได้ร่วมเข้าค่ายและกิจกรรมมากมาย ทำให้เธอเกิดความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นเด็กที่ดีขึ้น จนตัดสินใจรับเชื่อในช่วงเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3

ออเล่าย้อนว่า ความใฝ่ฝันของเธอเริ่มขึ้นเมื่อได้ยินเรื่องพระเยซูรักษาคนตาบอดทำให้เธออยากดูแลคนป่วย จึงตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ว่า อยากจะเป็นพยาบาล ต่อมาเธอตัดสินใจเรียนต่อผู้ช่วยพยาบาลที่มหาวิทยาลัยพายัพด้วยการจัดเตรียมของพระเจ้า เธอบอกว่าตั้งใจจะสอบพยาบาล แต่สอบไม่ติดเลยเลือกเรียนผู้ช่วยพยาบาล เพราะเป็นงานที่ได้ดูแลคนไข้เหมือนกัน แต่ปัญหาในตอนนั้นคือไม่มีเงินค่าเทอม อย่างไรก็ตาม เมื่อพระเจ้าเปิดทางให้ หนทางนั้นก็จะราบรื่น ออได้ค่าเทอมมาอย่างพอดีและทันเวลา ทำให้เธอได้เรียนต่อในที่สุด

ปัจจุบัน อออายุ 23 ปี เรียนจบผู้ช่วยพยาบาลที่มหาวิทยาลัยพายัพและทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลในโรงพยาบาลแมคคอร์มิคได้กว่า 3 ปีแล้ว และมีความสุขมากกับงานที่ได้ทำในตอนนี้ เธอบอกว่า ความฝันนี้เป็นจริงได้เพราะโครงการที่ให้โอกาสและทำให้เธอได้รู้จักกับพระเจ้า ผู้คอยดูแลชีวิตของเธออย่างดีมาเสมอ เธอตั้งใจจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดต่อไปด้วยการดูแลคนป่วยอย่างที่เธออยากทำตามอย่างพระเยซู ตอนนี้เธอเข้าร่วมนมัสการกับคริสตจักรธารพระพรที่อยู่ใกล้ที่ทำงาน และหากมีวันหยุด เธอก็จะกลับไปช่วยรับใช้ด้วยการนำนมัสการที่คริสตจักรแม่ลายเตียนอางเสมอ

สุดท้าย ออกล่าวถึงอนาคตไว้ว่า หากมีโอกาสก็อยากประกาศข่าวประเสริฐในพื้นที่ห่างไกลเพราะอยากให้คนอื่น ๆ ได้รู้จักพระเจ้าอย่างที่เธอได้รู้จักผ่านโครงการนี้

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ