เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ภาระใจ ในในการประกาศผ่านสายสัมพันธ์ มีทักษะในการสร้างสาวกอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลที่เกิดขึ้น

นักศึกษาได้มีโอกาส ใคร่ครวญเกี่ยวกับการประกาศกับเพื่อนและคนที่รู้จัก ผ่านชีวิตส่วนตัว, กลุ่มเซล ในมหาวิทยาลัย และอยากจะกลับไปเพื่อสร้างกลุ่มเซลให้มีความเข้มแข็งและท้าทายสมาชิกในกลุ่มให้ประกาศผ่านสายสัมพันธ์กับเพื่อนในมหาวิทยาลัยอย่างจริงจังมากกว่าสองปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ก็จะมีน้องเลี้ยงในกลุ่มเซล หรือคริสตจักร เพื่อสร้างพวกเขาให้เป็นสาวกที่เข้มแข็งของพระเยซูต่อไป ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องติดตามผลในแต่ละกลุ่มของมหาวิทยาลัยต่อไป