หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 กิจกรรมเยาวชน 9 คริสตจักรเมืองฮอด – ค่ายฤดูร้อน

คริสตจักรเมืองฮอด – ค่ายฤดูร้อน

คริสตจักรเมืองฮอด – ค่ายฤดูร้อน

ช่วงเดือนเมษายน คริสตจักรเมืองฮอดจัดค่ายฤดูร้อนให้เด็กในโครงการได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะความสามารถในสิ่งที่ตนเองชอบ เพื่อต่อยอดไปสู่การศึกษาต่อ และมุ่งสู่งานอาชีพ รวมทั้งเพื่อช่วยงานในคริสตจักร มีเด็กเข้าร่วมทั้งหมด 110 คน โดยแบ่งเป็น ห้องเรียนสำหรับเด็กอายุ 7 -10 ปี ฝึกฝนด้านภาษาอังกฤษ, เพลง และการแสดง ห้องเรียนสำหรับเยาวชนอายุ 11 ปีขึ้นไป มีการฝึกฝนด้านดนตรี (กลอง, คีย์บอร์ด, กีตาร์), ด้านคอมพิวเตอร์-มีเดีย, และด้านการทำอาหาร

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ