หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 การอบรม 9 My plan เส้นทางสู่ฝัน ฉบับฉันเอง

My plan เส้นทางสู่ฝัน ฉบับฉันเอง

เรื่องและภาพโดย วีระยุทธ

ในเดือนตุลาที่ผ่านมาฝ่ายประสานงานคริสตจักรคู่มิตร และฝ่ายฝึกอบรม ร่วมกับฝ่ายงานเด็กและเยาวชน และ ผู้เชียวชาญด้านพันธกิจครอบครัว จัดอบรมทบทวนในค่าย “My plan เส้นทางสู่ฝัน ฉบับฉันเอง” ให้กับเจ้าหน้าที่ดูแลเด็กและผู้นำเยาวชน เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจในการทำเรื่อง My plan และนำไปแนะนำสอนเด็กเยาวชนในคริสตจักรในการค้นหาตัวเองและวางแผนอนาคตของตนเองได้อย่างเหมาะสม

 

 

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ