เพื่อนบ้าน

โดย David

ชุมชนโดยรอบคริสตจักรพญาไพรเล่าจอ หมู่บ้านเพียงฟ้า ได้รับผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 หลังจากที่มีการปิดชายแดนไทย-พม่าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ในปีที่ผ่านมา ทำให้ชาวบ้านข้ามมาทำงานที่ฝั่งไทยไม่ได้ ส่งผลให้ทุกครอบครัวได้รับผลกระทบอย่างหนัก หลายครอบครัวขาดแคลนอาหาร คอมแพสชั่นจึงได้ให้ความช่วยเหลือครอบครัวเด็กที่ประสบปัญหาดังกล่าวร่วมกับคริสตจักร โดยการแจกจ่ายอาหารและสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ทำให้แต่ละครอบครัวมีอาหารสำรองอย่างน้อยประมาณ2-3เดือน และมีกำลังใจเผชิญชีวิตต่อไปได้

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
ข่าว-บทความ ล่าสุด
World Children Day

World Children Day

คริสตจักรห้วยน้ำหนักและคริสตจักรสังขละบุรีได้จัดวันสิทธิเด็กสากล ให้แก่เด็กๆในโครงการ

แนะนำมูลนิธิฯ