ฝึกทักษะ สร้างรายได้

โดย Supaphorn

ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาเด็กคลองเตยพระรามสี่ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนโดยการสอนเด็กทำเสื้อมัดย้อม กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทักษะและสร้างรายได้ให้กับเด็กและเตรียมความพร้อมให้คริสตจักรทำพันธกิจด้วยตนเองอย่างยั่งยืน

หลังจากกิจกรรมนี้ เด็ก ๆ สามารถทำเสื้อมัดย้อมได้สวยงาม เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สามารถจัดจำหน่ายได้ สร้างรายได้ให้กับเด็ก อีกทั้งผลกำไรส่วนหนึ่งได้แบ่งปันสะสมเป็นกองทุนเพื่อพันธกิจพัฒนาเด็กแบบคริสเตียนองค์รวมในอนาคต

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
ข่าว-บทความ ล่าสุด
เพื่อนบ้าน

เพื่อนบ้าน

ช่วยเหลือครอบครัวเด็กได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

World Children Day

World Children Day

คริสตจักรห้วยน้ำหนักและคริสตจักรสังขละบุรีได้จัดวันสิทธิเด็กสากล ให้แก่เด็กๆในโครงการ

แนะนำมูลนิธิฯ