ฝึกทักษะ สร้างรายได้

โดย Supaphorn

ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาเด็กคลองเตยพระรามสี่ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนโดยการสอนเด็กทำเสื้อมัดย้อม กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทักษะและสร้างรายได้ให้กับเด็กและเตรียมความพร้อมให้คริสตจักรทำพันธกิจด้วยตนเองอย่างยั่งยืน

หลังจากกิจกรรมนี้ เด็ก ๆ สามารถทำเสื้อมัดย้อมได้สวยงาม เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สามารถจัดจำหน่ายได้ สร้างรายได้ให้กับเด็ก อีกทั้งผลกำไรส่วนหนึ่งได้แบ่งปันสะสมเป็นกองทุนเพื่อพันธกิจพัฒนาเด็กแบบคริสเตียนองค์รวมในอนาคต

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ