หน้าแรก 9 THE HIGHLIGHTS 9 ปรีราณี สัญจรไพร

ปรีราณี สัญจรไพร

ปรีราณี สัญจรไพร

ศิษย์เก่าโครงการ คริสตจักรนับพระพรอุมโล๊ะ

การที่พระเจ้าดูแลชีวิตของหนูอย่างดีทำให้หนูมีการรับใช้เป็นเป้าหมายชีวิต โดยตั้งใจว่าจะรับใช้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นพระพรให้คนอื่น ๆ ต่อไป

หนูชื่อ ปรีราณี สัญจรไพร ปัจจุบันอายุ 18 ปี ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ในโครงการคอมแพสชั่นและช่วยดูแลพันธกิจกล้วยฉาบ เป็นศิษย์เก่าที่ลงทะเบียนกับโครงการตั้งแต่ตอนอายุ 3-4 ปี ด้วยการชักชวนจากเจ้าหน้าที่ในคริสตจักรจนทำให้ได้มีโอกาสรู้จักพระเจ้าในที่สุด

หนูเริ่มรู้จักพระเจ้าจากการเรียนชั้นเรียนรวีในโครงการ เมื่อได้รู้จักผ่านพระวจนะและทำความเข้าใจเรื่องราวของพระเจ้ามากขึ้นจึงทำให้อยากใช้ชีวิตในทางของพระเจ้า จนกระทั่งตัดสินใจรับเชื่อเมื่ออายุได้ 12 ปี หลังจากเรียนจบระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนล่องแพวิทยาและจบจากโครงการในเวลาไล่เลี่ยกัน หนูก็ตัดสินใจเลือกเรียนต่อพระคัมภีร์ที่  Christ to Thailand ในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ แล้วจึงกลับมาทำงานในโครงการอย่างปัจจุบัน

หนูมองว่าตัวเองได้รับการสนับสนุนมากมายจากโครงการ จากที่เมื่อก่อนไม่มีอะไรเลย เรียกได้ว่าขาดแคลนไปเสียทุกอย่าง ทั้งของใช้ เสื้อผ้า และอาหาร โครงการมีส่วนในการช่วยเหลือเยอะมาก ๆ และที่สำคัญคือการช่วยเหลือด้านจิตวิญญาณ ทำให้หนูได้เรียนรู้พระคำของพระเจ้าและหลุดพ้นจากความยากลำบากมาได้ กลายเป็นพระพรที่พระเจ้ามอบให้ผ่านการสนับสนุนเหล่านี้ ซึ่งทั้งหมดส่งผลให้ปัจจุบันหนูมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุข สมาชิกทั้ง 5 คนในบ้าน ประกอบด้วยยายและพี่น้องอีก 3 คน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีชีวิตที่ดีขึ้น พี่สาวของหนูก็ทำงานรับใช้ในคริสตจักร ส่วนน้องสาวก็ได้เรียนหนังสือ

การที่พระเจ้าดูแลชีวิตของหนูอย่างดีทำให้หนูมีการรับใช้เป็นเป้าหมายชีวิต โดยตั้งใจว่าจะรับใช้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นพระพรให้คนอื่น ๆ ต่อไป

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ