หน้าแรก 9 THE HIGHLIGHTS 9 การป้องกันเป็นสิ่งสำคัญ

การป้องกันเป็นสิ่งสำคัญ

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

“มีความจำเป็นอีกหลายด้านที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาชีวิตของเด็กและเยาวชน ซึ่งอาจมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องช่วยเหลือหรือจำเป็นต้องดำเนินการในเชิงป้องกัน เช่น เรื่องสุขภาพทั้งการรักษาโรคและการป้องกัน เรื่องเกี่ยวกับสุขอนามัยและความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวัน ได้แก่ น้ำดื่มที่สะอาด ห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ เรื่องสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้แก่ ห้องเรียนที่ปลอดภัย การปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เหมาะสม แสงสว่างจากโซลาร์เซล เรื่องทักษะอาชีพ เรื่องการศึกษาต่อ รวมทั้งเหตุวิกฤตและฉุกเฉินอื่นๆ เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ โรคระบาด คอมแพสชั่นให้ความสำคัญในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และสนับสนุนในเชิงป้องกันแก่เด็กเยาวชนทุกคนในโครงการ รวมถึงครอบครัวของพวกเขาด้วย “โครงการสนับสนุนพิเศษ” จึงเป็นชื่อเรียกของกระบวนการช่วยเหลือและการสนับสนุนที่ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ที่กล่าวมา”

มะเร็งปากมดลูกถูกพบมากที่สุดเป็นอับดับ 2 ของผู้หญิงไทยในช่วงอายุ 15-44 ปี องค์กรอนามัยโลก (WHO) จึงแนะนำให้ป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกด้วยการเริ่มฉีดวัคซีน HPV ตั้งแต่อายุ 9-14 ปี แต่ผลสำรวจของผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคอมแพสชั่นและคริสตจักรคู่มิตรกลับพบว่า มีเยาวชนหญิงในโครงการที่อายุ 12-16 ปี กว่าร้อยรายยังไม่ได้ฉีดวัคซีน HPV เพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูก เนื่องจากวัคซีนมีราคาสูงเกินกว่าที่ผู้ปกครองของเยาวชนในโครงการเหล่านี้จะจ่ายได้

ในปี พ.ศ.2563 คอมแพสชั่นประเทศไทย กับคริสตจักรคู่มิตร 5 แห่งได้แก่ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน คริสตจักรบ้านแม่ละอุป , ศูนย์พัฒนาเด็กคริสตจักรเปียงหลวง , โครงการพัฒนาเด็กยาเบส คริสตจักรบ้านหนองเจ็ดหน่วย , โครงการพัฒนาเด็กคริสตจักรบ้านแจ่มน้อย และโครงการพัฒนาชีวิตใหม่ คริสตจักรบ้านแจ่มหลวง ได้ร่วมกันดำเนินการเรื่องวัคซีน HPV ผ่านโครงการสนับสนุนพิเศษ เพื่อช่วยเหลือเยาวชนในโครงการจำนวน 111 รายให้ได้รับการฉีดวัคซีนHPV และได้รับความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการป้องกันมะเร็งปากมดลูกโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่วนตำบล ซึ่งเยาวชนเหล่านี้่ได้รับวัคซีนโดยไม่มีผลข้างเคียงใด ๆ

การสนับสนุนวัคซีน HVC ของโครงการสนับสนุนพิเศษในครั้งนี้ ได้ช่วยให้เยาวชนที่ได้รับวัคซีนมีภูมิคุ้มกันต่อโรคมะเร็งปากมดลูก และเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ เยาวชนและผู้ปกครองยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก ทั้งการดูแลตนเองและการป้องกันอีกด้วย

กัญญารัตน์ หนึ่งในเยาวชนผู้ได้รับวัคซีนกล่าวว่า “หนูขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ได้จัดเตรียมไว้ให้ วัคซีนนี้ช่วยปกป้องหนูจากความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งปากมดลูก ซึ่งหนูไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะได้รับ เพราะราคามันแพงมาก ทำให้หนูได้เห็นความรักที่พระเจ้าได้มอบให้กับหนู ครอบครัว และเพื่อน ๆ ผ่านทางคริสตจักร และการสนับสนุนในครั้งนี้ค่ะ”

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ