9 หน้าแรก 5 Project 5 NEW !! Information Technology Support Technician

NEW !! Information Technology Support Technician

Information Technology Support Technician : 1 Position

Knowledge, Skills and Abilities Required

  • Bachelor’s Degree in related field.
  • Responds to internal client requests for basic technical support, documenting, tracking and monitoring incidents to ensure a timely resolution.
  • Trouble shoots standard issues that are escalated from junior technicians to restore service and identify and resolve problems.
  • Performs desktop application deployments, client systems patching, hardware provisioning, and other general client support activities.
  • Performs system management functions related to system management toolsets such as Anti-virus and desktop management systems.
  • May provide technical advice to other technicians and offices

สวัสดิการของมูลนิธิดรุณาทร (Compassion)

– ประกันชีวิต
– ประกันสุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ครอบคลุมคู่สมรสและบุตร
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันสังคม

การสมัคร

ส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ด้านล่างหรือทางอีเมล

มูลนิธิดรุณาทร 57/7 ซอย 3 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 053-266-426 ถึง 9
email: apply4job@compassion.com