แผนความยั่งยืน “Saving Group”

ข่าวสารคริสตจักร

เรื่องและภาพโดย Chirayu

ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาคริสตจักรเคลอะเดได้มีการแนะนำการออมทรัพย์ให้กับสมาชิกคริสตจักรเพื่อความยั่งยืน โดยการพัฒนาทรัพยากรที่มีในชุมชนให้สามารถนำมาสนับสนุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในอนาคต โดยมีอาจารย์สถาวร หมื่อแล เจ้าหน้าที่ฝ่ายอบรมมาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้

ในเดือนเดียวกันวันที่ 13-14 เดือนพฤศจิกายน 2020 ทางฝ่ายผู้ประสานงานคริสตจักรคู่มิตร (Partnership Facilitator) และฝ่ายอบรม (อ.ต๊ะ) ได้จัดเวทีแนะนำเรื่องการออมทรัพย์ให้กับผู้นำคริสตจักรอูตูมและยังมีคริสตจักรในเขตตำบลนาเกียน 15 คจ.เข้าร่วมรับการแนะนำ  จากเวทีครั้งนี้พบว่าทั้ง15คริสตจักร มีความสนใจและยินดีที่จะเข้ารับการอบรมขั้นตอนการเริ่มพันธกิจออมทรัพย์

หนังสือแนะนำ

เอกสารแนะนำการทำงาน
คอมแพสชั่น ประเทศไทย

คลังความรู้

แหล่งความรู้ เพื่องานพัฒนาเด็กแบบองค์รวม

สำหรับเจ้าหน้าที่

ระบบการอบรมเจ้าหน้าที่ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

พระคำแสนสนุก

สื่อการสอน บทเรียน และกิจกรรม รวีวารศึกษาสำหรับเด็กไทย

บทความ เรื่องราวล่าสุด

เพื่อนบ้าน

เพื่อนบ้าน

ความช่วยเหลือครอบครัวเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

World Children Day

World Children Day

คริสตจักรห้วยน้ำหนักและคริสตจักรสังขละบุรีได้จัดวันสิทธิเด็กสากล ให้แก่เด็กๆในโครงการ