แผนความยั่งยืน

เรื่องและภาพโดย Chirayu

ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาคริสตจักรเคลอะเดได้มีการแนะนำการออมทรัพย์ให้กับสมาชิกคริสตจักรเพื่อความยั่งยืน โดยการพัฒนาทรัพยากรที่มีในชุมชนให้สามารถนำมาสนับสนุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในอนาคต โดยมีอาจารย์สถาวร หมื่อแล เจ้าหน้าที่ฝ่ายอบรมมาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้

ในเดือนเดียวกันวันที่ 13-14 เดือนพฤศจิกายน 2020 ทางฝ่ายผู้ประสานงานคริสตจักรคู่มิตร (Partnership Facilitator) และฝ่ายอบรม (อ.ต๊ะ) ได้จัดเวทีแนะนำเรื่องการออมทรัพย์ให้กับผู้นำคริสตจักรอูตูมและยังมีคริสตจักรในเขตตำบลนาเกียน 15 คจ.เข้าร่วมรับการแนะนำ จากเวทีครั้งนี้พบว่าทั้ง15คริสตจักร มีความสนใจและยินดีที่จะเข้ารับการอบรมขั้นตอนการเริ่มพันธกิจออมทรัพย์

 

ข่าว-บทความ ล่าสุด
เพื่อนบ้าน

เพื่อนบ้าน

ช่วยเหลือครอบครัวเด็กได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

World Children Day

World Children Day

คริสตจักรห้วยน้ำหนักและคริสตจักรสังขละบุรีได้จัดวันสิทธิเด็กสากล ให้แก่เด็กๆในโครงการ

แนะนำมูลนิธิฯ