หน้าแรก 9 THE HIGHLIGHTS 9 สุรศักดิ์ นรากรชัย

สุรศักดิ์ นรากรชัย

สุรศักดิ์ นรากรชัย

ศิษย์เก่าโครงการ คริสตจักรนับพระพรอุมโล๊ะ

ความใฝ่ฝันในการรับใช้ด้านสันทนาการของผมยังอยู่ในใจ แม้จะผ่านมาสิบกว่าปีแล้วก็ตาม แต่เป้าหมายในการรับใช้ของผมที่เพิ่มขึ้นคือการประกาศข่าวประเสริฐและนำผู้คนมารับเชื่อ ผมอยากรับใช้พระเจ้า อยากเจอผู้คนที่หลากหลายทั้งที่เป็นคริสเตียนและยังไม่ได้เป็นคริสเตียนเพื่อนำให้พวกเขาได้รับความรอดอย่างที่ผมได้รับมา หากเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า แม้วันหนึ่งเมื่อผมได้แต่งงานและมีครอบครัวเป็นของตัวเองก็ยังอยากขอใช้ชีวิตด้วยการรับใช้กับกลุ่มอนุชนอย่างนี้ต่อไป

ผมชื่อ สุรศักดิ์ นรากรชัย ชื่อเล่นชื่อ เปา เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการตั้งแต่ช่วง ป.2 จากการประกาศและชักชวนของเจ้าหน้าที่ที่มาประกาศในละแวกบ้าน ครอบครัวของผมที่สมาชิกทั้งหมด 5 คน ประกอบด้วย พ่อ , แม่ , พี่สาว , ผม และน้องชาย ทั้งพ่อและแม่ประกอบอาชีพชาวไร่ชาวนา แต่เดิมนับถือศาสนาพุทธจนกระทั่งผมมีโอกาสได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากโครงการ

โครงการคอมแพสชั่นทำให้ผมได้รับพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุด นั่นคือ “ความรอด” ผมได้เรียนรู้เรื่องราวของบุคคลในพระคัมภีร์หลายคน ไม่ว่าจะเป็นโยเซฟ ดาวิด หรือยาโคบ จากชั้นเรียนรวีในวันอาทิตย์ ซึ่งผมรู้สึกชื่นชอบและสนใจจะเรียนรู้เรื่องเพิ่มเติมจนเริ่มเข้าร่วมชั้นเรียนที่ยากขึ้น พอเข้าใจเรื่องความรอดจึงตัดสินใจรับเชื่อในช่วง ม.1

นอกจากได้เรียนรู้เรื่องพระเจ้าแล้ว ผมก็ยังได้รู้จักตัวเองมากขึ้นจนเริ่มมีความใฝ่ฝันในชีวิต ต้องบอกก่อนว่า ผมเป็นคนกล้าแสดงออก พอได้เห็นพี่ ๆ ผู้รับใช้และอาจารย์ที่ใช้ความกล้าแสดงออกมารับใช้ในงานพิธีกรเลยอยากเป็นแบบนั้นบ้าง มองเห็นพวกเขาเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิต คิดว่าถ้าหมดรุ่นพี่ ๆ ไปก็อยากรับช่วงต่อในงานส่วนนี้ จึงไปเรียนสันทนาการเพราะมีเป้าหมายว่าวันหนึ่งจะเป็นผู้นำในด้านนี้ให้ได้

เมื่อเรียนจบในระดับชั้นมัธยมปลาย ผมตัดสินใจศึกษาต่อที่พระคริสตธรรมพระวจนะแห่งชีวิตในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 2 ปี ก่อนจะย้ายกลับมาทำงานที่บ้านเกิดอย่างทุกวันนี้ ปัจจุบันผมทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ในโครงการ คอยติดตามเยาวชนที่ย้ายเข้ามาเรียนในเมืองควบคู่ไปกับการดูแลพันธกิจร้านอาหารสด ในส่วนของงานรับใช้ก็รับตำแหน่งหัวหน้าอนุชนและเป็นทีมนมัสการของคริสตจักร

ความใฝ่ฝันในการรับใช้ด้านสันทนาการของผมยังอยู่ในใจ แม้จะผ่านมาสิบกว่าปีแล้วก็ตาม แต่เป้าหมายในการรับใช้ของผมที่เพิ่มขึ้นคือการประกาศข่าวประเสริฐและนำผู้คนมารับเชื่อ ผมอยากรับใช้พระเจ้า อยากเจอผู้คนที่หลากหลายทั้งที่เป็นคริสเตียนและยังไม่ได้เป็นคริสเตียนเพื่อนำให้พวกเขาได้รับความรอดอย่างที่ผมได้รับมา หากเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า แม้วันหนึ่งเมื่อผมได้แต่งงานและมีครอบครัวเป็นของตัวเองก็ยังอยากขอใช้ชีวิตด้วยการรับใช้กับกลุ่มอนุชนอย่างนี้ต่อไป

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ