ทุนการศึกษาของโรงพยาบาลกรุงเทพ

ทุนการศึกษาของโรงพยาบาลกรุงเทพ

โอกาสสำหรับน้อง ๆ ที่ใฝ่ฝันอยากเรียนต่อพยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักรังสีเทคนิค เตรียมตัวให้ดี สอบให้ได้ แล้วสมัครขอทุนได้เลย!