ฟันเฟืองเล็กๆ ที่เป็นพระพร

ฟันเฟืองเล็กๆ ที่เป็นพระพร

ทุกครั้งที่ได้เป็นผู้ให้ ได้แก้ปัญหาหรือได้ช่วยเหลือชาวบ้าน ข้าพเจ้ารู้สึกมีความสุข มีสันติสุขและรู้สึกอยากขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกแผนการ

ลงนามร่วมมือสนับสนุนเยาวชน

ลงนามร่วมมือสนับสนุนเยาวชน

สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน และมูลนิธิดรุณาทร ร่วมกันสนับสนุนเยาวชนที่สนใจฝึกวิชาชีพการบริบาลผู้สูงอายุ