การอบรม “ความรู้ทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองเด็ก” อำเภอแม่แจ่ม

08/04/2016 Panumas 0

แผนกปกป้องเด็กจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของคริสตจักรคู่สัญญาคลัสเตอร์แม่แจ่ม จำนวน 42 ท่าน ในเรื่อง “ความรู้ทางกฎหมายเพื่อการคุ้มครองเด็ก”

การอบรมTCPT รอบสุดท้าย 15-17 กันยายน 2015

24/09/2015 Panumas 0

ปัจจุบันคอมแพสชั่นได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลมาเป็นระบบ Compassion Connect ซึ่งจะนำไปสู่ความสะดวก รวดเร็ว และง่ายในการจัดเก็บข้อมูล การเรียกดูข้อมูล และการประมวลผล โดยในระยะแรกเริ่มนี้

15-17 ก.ย. 2015 อบรมแบบฟอร์มใหม่Release1(TCPT) โซนอีสานใต้

24/09/2015 Panumas 0

ปัจจุบันคอมแพสชั่นได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลมาเป็นระบบ Compassion Connect ซึ่งจะนำไปสู่ความสะดวก รวดเร็ว และง่ายในการจัดเก็บข้อมูล การเรียกดูข้อมูล และการประมวลผล โดยในระยะแรกเริ่มนี้

9-11 ก.ย. 2015 อบรมแบบฟอร์มใหม่Release1(TCPT) โซนฮอด

24/09/2015 Panumas 0

ปัจจุบันคอมแพสชั่นได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลมาเป็นระบบ Compassion Connect ซึ่งจะนำไปสู่ความสะดวก รวดเร็ว และง่ายในการจัดเก็บข้อมูล การเรียกดูข้อมูล และการประมวลผล โดยในระยะแรกเริ่มนี้

21-23 ก.ค. 2015 อบรมแบบฟอร์มใหม่Release1(TCPT) โซนแม่สะเรียง

23/07/2015 Panumas 0

ปัจจุบันคอมแพสชั่นได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลมาเป็นระบบ Compassion Connect ซึ่งจะนำไปสู่ความสะดวก รวดเร็ว และง่ายในการจัดเก็บข้อมูล การเรียกดูข้อมูล และการประมวลผล โดยในระยะแรกเริ่มนี้

21-23 ก.ค. 2015 อบรมแบบฟอร์มใหม่Release1(TCPT) โซนเชียงดาว, ฝาง

23/07/2015 Panumas 0

ปัจจุบันคอมแพสชั่นได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลมาเป็นระบบ Compassion Connect ซึ่งจะนำไปสู่ความสะดวก รวดเร็ว และง่ายในการจัดเก็บข้อมูล การเรียกดูข้อมูล และการประมวลผล โดยในระยะแรกเริ่มนี้

14-16 ก.ค. 2015 อบรมแบบฟอร์มใหม่Release1(TCPT) โซนพิษณุโลก

21/07/2015 Panumas 0

ปัจจุบันคอมแพสชั่นได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลมาเป็นระบบ Compassion Connect ซึ่งจะนำไปสู่ความสะดวก รวดเร็ว และง่ายในการจัดเก็บข้อมูล การเรียกดูข้อมูล และการประมวลผล โดยในระยะแรกเริ่มนี้