9 หน้าแรก 5 Tag: Compassion Connect
การอบรม “ความรู้ทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองเด็ก” อำเภอแม่แจ่ม

การอบรม “ความรู้ทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองเด็ก” อำเภอแม่แจ่ม

แผนกปกป้องเด็กจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของคริสตจักรคู่สัญญาคลัสเตอร์แม่แจ่ม จำนวน 42 ท่าน ในเรื่อง “ความรู้ทางกฎหมายเพื่อการคุ้มครองเด็ก”

การอบรมTCPT รอบสุดท้าย 15-17 กันยายน 2015

การอบรมTCPT รอบสุดท้าย 15-17 กันยายน 2015

ปัจจุบันคอมแพสชั่นได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลมาเป็นระบบ Compassion Connect ซึ่งจะนำไปสู่ความสะดวก รวดเร็ว และง่ายในการจัดเก็บข้อมูล การเรียกดูข้อมูล และการประมวลผล โดยในระยะแรกเริ่มนี้ ทางคริสตจักรคู่สัญญาจะได้รับการอบรมการใช้แบบฟอร์มใหม่Release1...
15-17 ก.ย. 2015 อบรมแบบฟอร์มใหม่Release1(TCPT)  โซนอีสานใต้

15-17 ก.ย. 2015 อบรมแบบฟอร์มใหม่Release1(TCPT) โซนอีสานใต้

ปัจจุบันคอมแพสชั่นได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลมาเป็นระบบ Compassion Connect ซึ่งจะนำไปสู่ความสะดวก รวดเร็ว และง่ายในการจัดเก็บข้อมูล การเรียกดูข้อมูล และการประมวลผล โดยในระยะแรกเริ่มนี้ ทางคริสตจักรคู่สัญญาจะได้รับการอบรมการใช้แบบฟอร์มใหม่Release1...
9-11 ก.ย. 2015 อบรมแบบฟอร์มใหม่Release1(TCPT)  โซนฮอด

9-11 ก.ย. 2015 อบรมแบบฟอร์มใหม่Release1(TCPT) โซนฮอด

ปัจจุบันคอมแพสชั่นได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลมาเป็นระบบ Compassion Connect ซึ่งจะนำไปสู่ความสะดวก รวดเร็ว และง่ายในการจัดเก็บข้อมูล การเรียกดูข้อมูล และการประมวลผล โดยในระยะแรกเริ่มนี้ ทางคริสตจักรคู่สัญญาจะได้รับการอบรมการใช้แบบฟอร์มใหม่Release1...
21-23 ก.ค. 2015 อบรมแบบฟอร์มใหม่Release1(TCPT)  โซนแม่สะเรียง

21-23 ก.ค. 2015 อบรมแบบฟอร์มใหม่Release1(TCPT) โซนแม่สะเรียง

ปัจจุบันคอมแพสชั่นได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลมาเป็นระบบ Compassion Connect ซึ่งจะนำไปสู่ความสะดวก รวดเร็ว และง่ายในการจัดเก็บข้อมูล การเรียกดูข้อมูล และการประมวลผล โดยในระยะแรกเริ่มนี้