หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 TH-306 สร้างบ้านดินสำหรับห้องเรียนเด็กๆ รวี

TH-306 สร้างบ้านดินสำหรับห้องเรียนเด็กๆ รวี

เนื่องจากเราไปเปิดโครงการสาขาที่ หมู่บ้านวาโซทะ แต่ก่อนเราได้สร้างอาคารด้วยไม้ไผ่ มุงหลังคาด้วยใบตองตึง สุดท้ายอาคารนั้นก็เสียและพังลง ดังนั้นเราก็ได้พิจารณาคิดกันว่าที่หมู่บ้านมีทรัพยากรอะไรที่จะนำมาสร้าง และหลังจากเราได้ไปดูงานในการสร้างบ้านดิน เราก็ได้ใช้ดินที่นี่ในการสร้างอาคาร และเรายังได้รับการบริจาคจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งเด็กๆ และคนในชุมชนก็เข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันคนละไม้ละมือในการสร้างบ้านดิน จนตอนนี้เราสามารถใช้ประโยชน์ได้แล้ว

ขอบคุณทุกๆ คนที่สนับสนุนและมีส่วนร่วมครับ

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ