หน้าแรก 9 THE HIGHLIGHTS 9 การแก้ปัญหาทุพโภชนาการที่คริสตจักรเมืองนะ

การแก้ปัญหาทุพโภชนาการที่คริสตจักรเมืองนะ

การแก้ปัญหาทุพโภชนาการที่คริสตจักรเมืองนะ

คริสตจักรเมืองนะ ในเขตอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีพื้นที่ติดกับประเทศพม่าถึงสองด้าน ทำให้ประชากรละแวกนั้นประกอบไปด้วยผู้คนจากหลากหลายชาติพันธุ์ที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่อาศัยรวมกันเป็นกลุ่ม ประกอบด้วยชาวไทยใหญ่เป็นส่วนมาก ตามด้วยชาวอาข่า, ลีซู, ลาหู่, คะฉิ่น, ละว้า และกระเหรี่ยง ตามลำดับ ปัจจุบันมีประชากรรวมทั้งหมดกว่า 112 ครัวเรือน ในจำนวน 590 คน โดยส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรและรับจ้างทั่วไป มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการจำนวน 307 คน

ในปี พ.ศ.2564 ที่ผ่านมาโครงการพัฒนาเด็กเมืองนะร่วมกับหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลมีการจัดโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับเด็กและเยาวชนที่ลงทะเบียน พบว่า ค่า BMI ของเด็กจำนวน 17 คนอยู่ในเกณฑ์ทุพโภชนาการ ซึ่งปัญหาน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์นี้จะส่งผลให้ร่างกายเจริญเติบโตช้า ไม่แข็งแรง ทำให้ติดเชื้อง่ายและเจ็บป่วยบ่อยเพราะภูมิต้านทานไม่ดีเท่าที่ควร อีกทั้งยังส่งผลต่อการเรียนรู้และความจำของสมองอีกด้วย

สาเหตุของภาวะทุพโภชนาการอันนำมาซึ่งปัญหาน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์และขาดสารอาหารเกิดจากการที่ทางบ้านมีฐานะยากจน, อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ ทำให้ผักและอาหารต่าง ๆ มีราคาแพง, ไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม เด็กบางคนต้องหาอาหารทานเองเพราะผู้ปกครองไปทำงาน จึงเลือกทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์หรือขนมจุกจิกเฉพาะที่ตนชอบ ประกอบกับวิถีชีวิตของครอบครัวชนบทที่เน้นมื้อหลักเป็นข้าวและน้ำพริก จึงไม่ได้รับอาหารที่มีประโยชน์เพียงพอต่อร่างกายและเหมาะสมครบ 5 หมู่ หรือส่วนหนึ่งอาจเกิดจากพันธุกรรม

ทางโครงการเห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นและได้วางแผนระยะยาวเพื่อแก้ไข โดยอบรมให้ความรู้ทางด้านโภชนาการกับเด็กและผู้ปกครองทุกคน จากนั้นจึงนำเด็กที่อยู่ในเกณฑ์ทุพโภชนาการมาถ่ายพยาธิ ให้คำแนะนำในการเลี้ยงดูกับผู้ปกครอง และติดตามการเจริญเติบโตของเด็กด้วยการตรวจสุขภาพเดือนละ 2 ครั้ง ร่วมกับแผนงานดังต่อไปนี้

  1. โครงการจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคหลังเลิกเรียน
  2. โครงการแจกยาถ่ายพยาธิให้กับเด็ก
  3. โครงการแจกนม ไข่ไก่ และวิตามิน เกลือแร่ และอาหารเสริมให้กับเด็ก เพื่อช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารชนิดต่างๆ ครบถ้วนและเพียงพอ โดยโครงการจะมีการชั่งน้ำหนักเด็กที่ได้รับอาหารเสริมทุกสัปดาห์

ทั้งหมดนี้ โครงการได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการสร้างแท่นเวทีออกกำลังกาย, จากอนามัยชุมชนในการเยี่ยมเยียนเพื่อให้ความรู้และคำแนะนำในการทานอาหารที่มีประโยชน์ ซึ่งปรับให้เหมาะสมกับบริบทในการใช้ชีวิตของเด็กแต่ละคน

โครงการใช้เวลาเพียง 5 เดือนในการแก้ไขปัญหานี้ ทำให้เด็ก 13 คน จากทั้งหมด 17 คน มีน้ำหนักตามเกณฑ์ที่เหมาะสม จากการติดตามหลังได้รับการแก้ปัญหาพบว่า เด็ก ๆ มีสุขภาพแข็งแรง แจ่มใส มีความมั่นใจมากขึ้น พร้อมต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการเลือกทานอาหารเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ปกครองก็มีความกระตือรือร้นในการให้ความร่วมมือมากขึ้นเมื่อได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ส่วนเด็กที่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ก็ยังมีเจ้าหน้าที่ของโครงการคอยติดตามดูแลและประเมินอย่างใกล้ชิดอยู่เสมอ  รวมถึงเพิ่มแรงจูงใจด้วยการมอบของรางวัลเมื่อเด็ก ๆ ทำสำเร็จ โดยคาดหวังให้เด็กที่เหลือจะสามารถเพิ่มน้ำหนักได้ตามเกณฑ์และมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น

ภาพออกกำลังกาย แอโรบิค

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ