หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 การปกป้องเด็ก 9 อบรมปกป้องเด็กร่วมกับเครือข่าย

อบรมปกป้องเด็กร่วมกับเครือข่าย

อบรมปกป้องเด็กร่วมกับเครือข่าย

เจ้าหน้าที่คริสตจักรแม่สลิดหลวงอบรมพัฒนาศักยภาพร่วมกับเครือข่ายในการปกป้องเด็กและสถานะบุคคล เจ้าหน้าที่มีความรู้และเครือข่ายสามารถที่จะช่วยเหลือเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ