Update อาคารเรียนหลังใหม่ ด้วยความร่วมใจของชุมชน

ข้อมูลและภาพ: กิตติ กาทู ผู้ประสานงานพื้นที่

จากข่าวสารเรื่อง อาคารเรียนหลังใหม่ ด้วยความร่วมใจของชุมชน ตอนนี้อาคารได้สร้างเสร็จและได้ใช้งานแล้ว เด็กๆ และชุมชน ได้รับพระพรเป็นอย่างมากจากอาคารใหม่หลังนี้

เด็กๆ ตั้งใจเรียน
เด็กๆ ตั้งใจเรียน
TH813-อาคารเรียนหลังใหม่-update-05
อาคารหลังใหม่
TH813-อาคารเรียนหลังใหม่-update-04
อาคารหลังใหม่
สอนเด็กแปรงฟัน
สอนเด็กแปรงฟัน
ภายในอาคาร เด็กมาทำกิจกรรมด้วยกัน
ภายในอาคาร เด็กมาทำกิจกรรมด้วยกัน

Comments