หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 กิจกรรมเยาวชน 9 แข่งขันกีฬาคริสตจักรอูตูม

แข่งขันกีฬาคริสตจักรอูตูม

แข่งขันกีฬาคริสตจักรอูตูม

คริสตจักรอูตูมเห็นความสำคัญการสร้างพื้นที่ในการแสดงความสามารถ ตามความสนใจ ตามของประทาน และเพิ่มประสบการณ์มากกว่าชัยชนะ  รวมทั้งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพเด็กให้แข็งแรงและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ มีชีวิตที่ห่างไกลจากปัญหายาเสพติดในพื้นที่ จึงได้ส่งยุวชน 20 คน แบ่งเป็น 2 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายุวชนครั้งที่ 1 ที่หมู่บ้านแม่ต๋อม  โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 8 ทีม ทำให้น้องๆ ยุวชนได้รับประสบการณ์ มี และ 1 ทีมได้รับรางวัลที่  3  

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ