หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 Workshop การทำงานกับเด็ก 4-14 ปี

Workshop การทำงานกับเด็ก 4-14 ปี

        เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2015 ทางทีมงานคอมแพสชั่นได้รับเชิญเป็นวิทยากรกระบวนการ Workshop เรื่อง “การทำงานกับเด็ก 4-14 ปี” ในงาน Empower 21 Thailand  ณ คริสตจักรมหาชล  กรุงเทพมหานคร  ซึ่งเป็นที่สนใจของพี่น้องคริสเตียนที่ต้องการทำพันธกิจพัฒนาเด็กที่คริสตจักรของตนเอง
Workshop_การทำงานกับเด็ก_4-14ปี-01

    โดยประเด็นเนื้อหาที่เสนอใน workshop ได้แก่ ทำไมคริสตจักรถึงควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กในช่วงวัย 4-14 ปี  การพัฒนาเด็กและการสร้างสาวกเกี่ยวข้องกันอย่างไร และคริสตจักรควรจะมีแผนพัฒนาเด็กอย่างไรเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของเด็กในชุมชนตนเอง

     เพื่อให้เด็กเหล่านั้นได้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ  รู้จักพระเจ้า  และเป็นสาวกของพระเจ้าต่อไป  ซึ่งความรู้เหล่านี้คริสตจักรสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของตนเอง และเริ่มทำพันธกิจเด็กของตนเองได้ทันที

Download PowerPoint 4-14window workshop

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ