World Children Day

เรื่องและภาพโดย Supaphon

ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาคริสตจักรห้วยน้ำหนักได้จัดวันสิทธิเด็กสากล ให้แก่เด็กๆในโครงการ โดยปรับประยุกต์โปรแกรมคอมแพสชั่นตามที่สามารถทำได้ และใช้สื่อต่างๆที่คอมแพสชั่นจัดเตรียมสำหรับถ่ายทอดให้กับเด็กๆ  ทำให้เด็ก ๆ ได้ทบทวนสิทธิของตนเอง รวมทั้งได้ระลึกถึงและส่งความห่วงใยไปยังผู้อุปการะผ่านการเขียนการ์ดข้อความ มีการถ่ายรูปให้กำลังใจและอธิษฐานเผื่อสปอนเซอร์ด้วยกันให้ก้าวข้ามผ่านสถานการณ์โควิด

คริสตจักรสังขละบุรีได้จัดกิจกรรมวันสิทธิเด็กสากล ซึ่งโครงการได้เปิดโอกาสให้เยาวชนในโครงการเป็นผู้ออกแบบเวที การตกแต่ง และนำรายการนำกระบวนการทั้งหมด โดยพี่ๆเป็นเพียงผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ