ช่างตัดผมเยาวชน

ช่างตัดผมเยาวชน คริสตจักรเข็กน้อย

Cr: เรื่อง โดย ต้า

“คริสตจักรเข็กน้อยส่งเสริมอาชีพช่างตัดผมเยาวชน”

คริสตจักรเข็กน้อยจัดอบรมการตัดผมเบื้องต้นให้เยาวชนที่สนใจ มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน พวกเขาได้เรียนรู้จากช่างตัดผมอาชีพซึ่งเป็นสมาชิกคริสตจักร อนาคตหากมีเด็กที่สนใจเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น คริสตจักรจะสนับสนุนพัฒนาอาชีพต่อไป

กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สนับสนุนเด็กและเยาวชนให้ค้นหาสิ่งที่สนใจ และพัฒนาความถนัดของตนเอง

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ