หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 กิจกรรมเยาวชน 9 เยาวชนคริสตจักรอูตูมอนุรักษ์ธรรมชาติ

เยาวชนคริสตจักรอูตูมอนุรักษ์ธรรมชาติ

เยาวชนคริสตจักรอูตูมอนุรักษ์ธรรมชาติ

คริสตจักรอูตูมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีอิทธิพลเชิงบวกตามบริบทของพวกเขาโดยการส่งเสริมปลูกจิตสำนึกการปลูกต้นไม้ โดยได้รับการอนุเคราะห์กล้าไม้ ต้นพญาเสือโคร่ง จากหน่วยจัดการต้นน้ำแม่จ๊าง ต.นาเกียน อ.อมก๋อย  เด็กได้เรียนรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติ และได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันและความสามัคคี

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ