หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 การปกป้องเด็ก 9 อบรมการใช้เกมการ์ดบิงโกสิทธิและพลังป้องกันเด็ก

อบรมการใช้เกมการ์ดบิงโกสิทธิและพลังป้องกันเด็ก

อบรมการใช้เกมการ์ดบิงโกสิทธิและพลังป้องกันเด็ก

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 มูลนิธิดรุณาทร โดย เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม, ผู้ประสานงานพัฒนาโครงการ, ผู้เชี่ยวชาญงานปกป้องเด็ก จัดอบรม “การใช้เกมการ์ดบิงโกสิทธิและพลังป้องกันเด็ก” ให้กับผู้ปฏิบัติงานปกป้องเด็กของคลัสเตอร์อุ้มผาง มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 18 ท่านทั้งจากโครงการหลักและโครงการสาขา ณ คริสตจักรเปิ่งเคลิ่ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก  ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของทั้ง 2 เกมในการเสริมสร้างความเข้าใจให้กับเด็ก ๆ ในเรื่องของสิทธิเด็ก, สิทธิมนุษยชน, การปกป้องตนเองและเอาตัวรอดจากสถานการณ์เสี่ยง  ผ่านกระบวนการเล่นเกมที่มีความสนุกสนาน, เสริมสร้างจิตนาการ, และใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจเพื่อช่วยเหลือตนเองให้ปลอดภัยจากสถานการณ์เสี่ยงต่าง ๆ 

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ