9 หน้าแรก 5 สมัครงาน

คอมแพสชั่นประเทศไทยหรือมูลนิธิดรุณาทรเป็นองค์กรคริสเตียนที่ทำงานด้านการพัฒนาเด็กแบบองค์รวมผ่านทางคริสตจักร และเรากำลังมองหาบุคลากร

  • เป็นคริสเตียน
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (หากจบในสาขาที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีนิมิตและภาระใจในการทำพันธกิจเด็ก

สวัสดิการ

  • ประกันชีวิต
  • ประกันสุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ ครอบคลุม คู่รมรส และบุตร 100 %
  • สวัสดิการด้านฟันสำหรับเจ้าหน้าที่ ครอบคลุม คู่สมรส และ บุตร 100% (50 % / 80% ของค่ารักษาจริง สำหรับการรักษาและแก้ไขที่เกินประกันคุ้มครองหรือไม่อยู่ในเงื่อนไขของประกันสุขภาพ )
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • Anniversary Gift ทุก ๆ 5 ปี ของการทำงาน (ขึ้นอยู่กับประเภทของพนักงาน)
  • ประกันสังคม

การสมัคร

ส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ด้านล่างหรือทางอีเมล

มูลนิธิดรุณาทร 57/7 ซอย 3 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 053-266-426 ถึง 9
โทรสาร 053-240442
Website: www.compassionth.com
email: apply4job@compassion.com

ใบสมัคร

ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

Download ใบสมัคร