• Group Picture

  It’s not about me (CYL Camp 2016)

  “ขอบคุณค่าย CYLครั้งนี้ที่ได้เห็นความรักของพระเจ้า และเห็นความร่วมมือของอนุขน CYL” ,“ได้รับพระพรมากมายผ่านทางกิจกรรม ได้รู้เป้าหมายที่ชัดเจนของตัวเอง ได้รับการเปลี่ยนแปลงและรู้ถึงพระประสงค์ของพระเจ้าที่เราอยากทำเพื่อผู้อื่น”, เสียงสะท้อนจากน้องๆ ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมค่ายผู้นำรุ่นใหม่ CYL ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 26-30 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ในหัวข้อ “It’s not about me”

 • อบรมกฏหมายที่กาญจนบุรี_015

  อบรม ความรู้ทางกฏหมายเพื่อการคุ้มครองเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี

  แผนกปกป้องเด็กจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของคริสตจักรคู่สัญญาโซนภาคกลาง,ตะวันออก, ตะวันตก จำนวน 27 ท่าน ในเรื่อง “ความรู้ทางกฏหมายเพื่อการคุ้มครองเด็ก” วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2016 ณ เดือนฉายรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 • อบรมกฏหมายที่แม่แจ่ม_010

  การอบรม “ความรู้ทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองเด็ก” อำเภอแม่แจ่ม

  แผนกปกป้องเด็กจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของคริสตจักรคู่สัญญาคลัสเตอร์แม่แจ่ม จำนวน 42 ท่าน ในเรื่อง “ความรู้ทางกฎหมายเพื่อการคุ้มครองเด็ก”

 • child_protection_networking_Udon_001

  การประสานงานเครือข่ายเพื่อการปกป้องเด็กที่จังหวัดอุดรธานี

  คุณสิริพรรณ คงสุริยะนาวิน ผู้เชี่ยวชาญแผนกปกป้องเด็ก พร้อมด้วย อ.พรรษา ฤทธิสอน ผู้จัดการโครงการ TH-715 และทีมงาน เดินทางไปเยี่ยมพ.ต.ท.นพดล ขันตีกุล (พนักงานสอบสวนสภ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี) วันที่ 2 มีนาคม 2016

 • Scholarship-compassion2016_head

  ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ 2559

  โครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิดรุณาทรและมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่องการให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนของมูลนิธิฯ เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพายัพ ระดับปริญญาตรี

ข่าวสารคริสตจักร

อบรมกฏหมายที่กาญจนบุรี_015

อบรม ความรู้ทางกฏหมายเพื่อการคุ้มครองเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี

แผนกปกป้องเด็กจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของคริสตจักรคู่สัญญาโซนภาคกลาง,ตะวันออก, ตะวันตก จำนวน 27 ท่าน ในเรื่อง “ความรู้ทางกฏหมายเพื่อการคุ้มครองเด็ก” วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2016 ณ เดือนฉายรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

0 comments
อบรมกฏหมายที่แม่แจ่ม_010

การอบรม “ความรู้ทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองเด็ก” อำเภอแม่แจ่ม

แผนกปกป้องเด็กจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของคริสตจักรคู่สัญญาคลัสเตอร์แม่แจ่ม จำนวน 42 ท่าน ในเรื่อง “ความรู้ทางกฎหมายเพื่อการคุ้มครองเด็ก”

0 comments
child_protection_networking_Udon_001

การประสานงานเครือข่ายเพื่อการปกป้องเด็กที่จังหวัดอุดรธานี

คุณสิริพรรณ คงสุริยะนาวิน ผู้เชี่ยวชาญแผนกปกป้องเด็ก พร้อมด้วย อ.พรรษา ฤทธิสอน ผู้จัดการโครงการ TH-715 และทีมงาน เดินทางไปเยี่ยมพ.ต.ท.นพดล ขันตีกุล (พนักงานสอบสวนสภ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี) วันที่ 2 มีนาคม 2016

0 comments

กิจกรรมเด็กและเยาวชน

Group Picture

It’s not about me (CYL Camp 2016)

“ขอบคุณค่าย CYLครั้งนี้ที่ได้เห็นความรักของพระเจ้า และเห็นความร่วมมือของอนุขน CYL” ,“ได้รับพระพรมากมายผ่านทางกิจกรรม ได้รู้เป้าหมายที่ชัดเจนของตัวเอง ได้รับการเปลี่ยนแปลงและรู้ถึงพระประสงค์ของพระเจ้าที่เราอยากทำเพื่อผู้อื่น”, เสียงสะท้อนจากน้องๆ ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมค่ายผู้นำรุ่นใหม่ CYL ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 26-30 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ในหัวข้อ “It’s not about me”

0 comments
ชมรมเลี้ยง_020

ชมรมเลี้ยงไก่

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนคริสตจักรพระกิตติคุณบ้านบิง อ.ปราค์กู่ จังหวัดสุรินทร์ มีแนวคิดในการให้เด็กและเยาวชนในโครงการได้เรียนรู้การเกษตรหลากหลายวิธี เพื่อเด็กและเยาวชนจะสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

0 comments
เรียนรู้การเกษตรแบบพอเพียง_UHDP-13

เรียนรู้การเกษตรแบบพอเพียง

นักศึกษาในโครงการพัฒนาผู้นำ 7 คน เข้ารับการอบรมที่ UHDP เมื่อ 6-10 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เพื่อเรียนรู้เรื่องการเกษตรแบบพอเพียง  การเก็บเมล็ดพันธุ์ การเลี้ยงหมู การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และเยี่ยมชุมชนที่ทำเกษตรหลังบ้าน

0 comments

บทความ

avoid-being-raped_01

หลีกเลี่ยงการถูกข่มขืน

กรณีข่าวเด็กถูกข่มขืนโดยเพื่อนบ้าน ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ ส่วนหนึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องการดูแลเด็ก ซึ่งผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ ควรตระหนักและใส่ใจกับเรื่องเหล่านี้ให้มากขึ้น คือ

0 comments
risk_situation_p01

เอาตัวรอดจากสถานการณ์เสี่ยง

ทุกวันนี้… เด็กๆ อยู่ท่ามกลางสถานการณ์เสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยในหลายๆรูปแบบ ผู้ปกครองจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ แยกแยะ ซึ่งมีทักษะอยู่ 2 อย่างที่จำเป็นต่อการเอาตัวรอดจากสถานการณ์เสี่ยง คือ ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการปฎิเสธ

0 comments
ท้องก่อนวัยอันควร

อึ้ง! 10ขวบคลอดลูกแล้ว พบมีเซ็กซ์ในห้องเรียนอื้อ

อนาถ! ปัญหาสังคม เด็ก 10 ขวบ ตั้งท้องให้กำเนิดบุตร ครูไทยเจ้าของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. เก็บข้อมูลพบ นักเรียนมัธยมมีเซ็กซ์ในห้องเรียนอื้อ

0 comments

คำพยานชีวิต

คำพยาน_ประภาพร

พระเจ้าทรงเรียกหนู

ดิฉันนางสาวประภาพร  วงษ์ประเสริฐ (มุก) เด็กในโครงการพัฒนาเด็กร่มพระคุณ ตอนนี้กำลังศึกษาพระคัมภีร์ ที่ สถานอบรม คริสเตียนหนองแม่ละ หลักสูตร 1 ปีค่ะ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการทรงนำให้หนูมาอยู่ ณ จุดๆนี้

0 comments
คำพยาน-ดิหม่อกรู-03

คำพยานของ ดิหม่อกรู

ดิหม่อกรู เกิดในฝั่งพม่าและอพยพเข้ามาที่ประเทศไทยตั้งแต่เด็ก เข้าร่วมโครงการพัฒนาเด็กฯ คริสตจักรแม่จัน ตั้งแต่อายุ 7 ปี ปัจจุบัน…

0 comments
วิถีการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน-001

วิถีการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน

กลุ่มน้อง ๆ เยาวชนจากคริสตจักรห้วยน้ำขาว โดยการนำของอาจารย์สมศักดิ์  คล่องกระโจนคีรี ได้มีโอกาสไปเรียนรู้วิถีการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนกับโจน จันได

0 comments
ล่องเรือจากฝั่งไทย ไปฝั่งพม่า

มิชชั่นทริปแม่สลิดหลวง

มิชชั่นทริปในครั้งนี้เป็นของทีมนักศึกษาในโครงการพัฒนาผู้นำ รุ่น13 จำนวน 9 คน ที่เลือกจุดหมายปลายทาง ไปยังหมู่บ้านแม่สลิดหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ซึ่งต้องเดินทางไกลลึกเข้าไปจนถึงพื้นที่เขตชายแดนไทยพม่า เพื่อจะไปทำกิจกรรมกับเด็กๆเชื้อสายกะเหรี่ยงในฝั่งไทยและในฝั่งพม่าด้วย

0 comments