หน้าแรก 9 เด็กและเยาวชน 9 คำพยานศิษย์เก่า 9 ฟันเฟืองเล็กๆ ที่เป็นพระพร

ฟันเฟืองเล็กๆ ที่เป็นพระพร

เขียนเรื่องโดย ป.สุขนิรันดร์ จตุพรเรืองรอง
เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ ปลัดอำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
ศิษย์เก่าศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชน คริสตจักรริมแจ่ม จ.เชียงใหม่

ก่อนสิ่งอื่นใดต้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับการทรงนำพาในชีวิต ตั้งแต่เด็กจนถึงทุกวันนี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าทุกอย่างเป็นการทรงนำและแผนการอันยอดเยี่ยมของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของข้าพเจ้า ย้อนไปเมื่อข้าพเจ้าเองยังเป็นเด็ก ข้าพเจ้าก็เป็นเด็กดอยคนหนึ่งที่เกิดมาในครอบครัวคริสเตียนที่ยากจน ซึ่งข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นเด็กโครงการภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิดรุณาทร แม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาไม่นานมากนักแต่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้หลายอย่างจากโครงการ และเป็นแรงผลักดันให้กับชีวิตของข้าพเจ้าเอง คือ ข้าพเจ้าอยากเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่คอยช่วยเหลือคนอื่นที่ด้อยโอกาสหรือต้องการความช่วยเหลือ เหมือนอย่างที่ผู้สนับสนุนโครงการเขาทำกัน นั่นทำให้ข้าพเจ้าพยายามตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่เพื่อครอบครัวจะได้ไม่ลำบากและที่สำคัญคือเพื่อจะได้ช่วยเหลือคนอื่นได้บ้างไม่มากก็น้อย

เมื่ออธิษฐานกับพระเจ้า ข้าพเข้าจะบอกกับพระเจ้าเสมอว่า “ขอพระเจ้าทรงจัดเตรียมแผนการที่ดีให้กับชีวิตของลูกด้วย ลูกอยากเป็นท่อพระพรให้กับคนหลายๆคน อยากช่วยเหลือ อยากเป็นปากเป็นเสียงให้กับคนอื่นๆโดยเฉพาะคนบนดอยคนชนเผ่าที่ไม่เข้าใจภาษาไทยและไร้สิทธิ์ไร้เสียง” และในวันนี้พระเจ้าก็ได้ตอบคำอธิษฐานของข้าพเจ้า งานปัจจุบันที่ข้าพเจ้าทำอยู่คือ ปลัดอำเภอ ซึ่งแน่นอนว่างานหลัก คือการช่วยแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่เดือดร้อน (บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชน) เป็นตัวกลางในการประสานกับหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรต่าง ๆ ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชน เช่น การทำความเข้าใจกับชาวบ้านเรื่องข้อกฎหมายต่าง ๆ  เรื่องสิทธิอำนาจของประชาชนภายใต้กฎหมาย การมอบทุนการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาส แก้ไขปัญหาเรื่องที่ทำกิน หรือไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่าง ๆ ฯลฯ  แม้ว่าจะเจอปัญหาหลายอย่างแต่ทุกครั้งก็ผ่านไปได้ด้วยพระคุณความรักของพระเจ้า

การทำหน้าที่ปลัดอำเภอเป็นเหมือนฟันเฟืองตัวเล็ก ๆ แต่ทุกครั้งที่ได้เป็นผู้ให้ ได้แก้ปัญหาหรือได้ช่วยเหลือชาวบ้าน ข้าพเจ้ารู้สึกมีความสุข มีสันติสุขและรู้สึกอยากขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกแผนการ และนอกเหนือจากนี้อยากขอบคุณผู้อุปการะผู้สนับสนุนโครงการที่เคยช่วยเหลือและเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้มีวันนี้ หากมีโอกาสอยากจะเจอและอยากจะขอบพระคุณที่ท่านเคยช่วยเหลือข้าพเจ้า….เด็กน้อยบนดอยในวันนั้นที่ท่านเมตตา…พระเจ้าทรงนำพาให้มีวันนี้…เด็กน้อยคนนั้นในวันนี้จะขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อชุมชน

ฟันเฟืองเล็ก ๆ ตัวนี้..ขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อเป็นพระพรและส่องสว่างเป็นพลังขับเคลื่อนชุมชนต่อไป

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสร้างชีวิตของข้าพเจ้า….การของท่านจะไร้ประโยชน์ก็หาไม่ ขอให้พระเกียรติเป็นของพระองค์ ขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณผู้อุปการะ ผู้รับใช้ที่มีส่วนในชีวิต และคริสตจักรที่ได้สร้างข้าพเจ้ามา

“เหตุฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้า ท่านจงตั้งมั่นคงอยู่อย่าหวั่นไหว จงปฏิบัติงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลา ท่านทั้งหลายพึงรู้ว่าโดยองค์พระผู้เป็นเจ้า การของท่านจะไร้ประโยชน์ก็หาไม่

1โครินธ์15:58

กิจกรรมต่างๆ ที่ได้ทำเพื่อชาวบ้าน

ขอบคุณพระเจ้าที่ได้ร่วมรับใช้ในบทบาทที่พระเจ้ามอบให้ ขอถวายเกียรติแด่พระเจ้า

ลงพื้นที่ช่วยป้าคนหนึ่งเขาโดนจับเพราะว่าค้าของเก่าแบบไม่ขึ้นทะเบียน ทางเราเลยไปจัดทำให้มันถูกต้อง จะได้ไม่โดนปรับอีก

 

มอบเงินสนับสนุนให้ผู้ยากไร้แต่ละตำบล ในนามกิ่งกาชาดขุนยวม
 
 
มอบทุนการศึกษา สถานีอุ่นไอรัก
 
สถานีไออุ่น มอบทุนการศึกษาให้เด็ก

 

ร่วมกับทางอำเภอขุนยวม แก้ไขเรื่องปัญหาขยะในชุมชน

 

มอบบัตรประชาชนให้กับต่างด้าวที่เข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา7ทวิ
 
ลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านที่โดนยึดพื้นที่ทำกิน ช่วยไกล่เกลี่ยและทำความเข้าใจร่วมกัน

 

ลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านที่โดนยึดพื้นที่ทำกิน ช่วยไกล่เกลี่ยและทำความเข้าใจร่วมกัน

 

เปิดพิธีกีฬาปีใหม่และให้ความรู้ชาวบ้านในเรื่องข้อราชการ ข้อกฎหมายเบื้องต้น

 

ร่วมแข่งตะกร้อ กีฬาหน่วยงานราชการ อำเภอขุนยวม

 

 
สมัย ม.ต้น เป็นตัวแทนแข่งขันเซปักตะกร้อ ส่วนภูมิภาค จ.เชียงใหม่
 
ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ