หน้าแรก 9 THE HIGHLIGHTS 9 นางสาว อรพิน ปู่ดี (ออ)

นางสาว อรพิน ปู่ดี (ออ)

นางสาว อรพิน ปู่ดี (ออ)

ศิษย์เก่าโครงการ คริสตจักรแม่ลายเตียนอาง

จะมีสักกี่คนที่รู้ความต้องการของตัวเองตั้งแต่ยังเด็กและมุ่งมั่นจะทำตามความใฝ่ฝันอย่างถึงที่สุด อรพิน ปู่ดี หรือ ออ ศิษย์เก่าของโครงการคอมแพสชั่นคือหนึ่งในนั้น

ออเข้ามาเป็นสมาชิกในโครงการพัฒนาเด็กแบบองค์รวมของคอมแพสชั่นเมื่อเรียนอยู่ราว ๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งโครงการแห่งนี้เองที่ทำให้ออให้  ได้รู้จักตัวเองและมีความใฝ่ฝันเป็นเป้าหมายตั้งแต่ยังเด็ก เธอโตมาในครอบครัวคริสเตียนที่มีสมาชิก 4 คน ได้แก่ พ่อ, แม่, น้องชาย และตัวเธอเอง ทั้งครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก โดยใช้พื้นที่ในบริเวณบ้านทำการเกษตร เมื่อเป็นสมาชิกในคริสตจักรอยู่แล้ว เธอจึงได้รับการชักชวนให้เข้าร่วมโครงการคอมแพสชั่นด้วย ตั้งแต่นั้นมาจึงได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องพระวจนะของพระเจ้ามากขึ้น เธอได้ฟังเรื่องราวในพระคัมภีร์ ชีวิตของสาวกแต่ละคน ได้ร่วมเข้าค่ายและกิจกรรมมากมาย ทำให้เธอเกิดความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นเด็กที่ดีขึ้น จนตัดสินใจรับเชื่อในช่วงเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3

ออเล่าย้อนว่า ความใฝ่ฝันของเธอเริ่มขึ้นเมื่อได้ยินเรื่องพระเยซูรักษาคนตาบอดทำให้เธออยากดูแลคนป่วย จึงตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ว่า อยากจะเป็นพยาบาล ต่อมาเธอตัดสินใจเรียนต่อผู้ช่วยพยาบาลที่มหาวิทยาลัยพายัพด้วยการจัดเตรียมของพระเจ้า เธอบอกว่าตั้งใจจะสอบพยาบาล แต่สอบไม่ติดเลยเลือกเรียนผู้ช่วยพยาบาล เพราะเป็นงานที่ได้ดูแลคนไข้เหมือนกัน แต่ปัญหาในตอนนั้นคือไม่มีเงินค่าเทอม อย่างไรก็ตาม เมื่อพระเจ้าเปิดทางให้ หนทางนั้นก็จะราบรื่น ออได้ค่าเทอมมาอย่างพอดีและทันเวลา ทำให้เธอได้เรียนต่อในที่สุด

ปัจจุบัน อออายุ 23 ปี เรียนจบผู้ช่วยพยาบาลที่มหาวิทยาลัยพายัพและทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลในโรงพยาบาลแมคคอร์มิคได้กว่า 3 ปีแล้ว และมีความสุขมากกับงานที่ได้ทำในตอนนี้ เธอบอกว่า ความฝันนี้เป็นจริงได้เพราะโครงการที่ให้โอกาสและทำให้เธอได้รู้จักกับพระเจ้า ผู้คอยดูแลชีวิตของเธออย่างดีมาเสมอ เธอตั้งใจจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดต่อไปด้วยการดูแลคนป่วยอย่างที่เธออยากทำตามอย่างพระเยซู ตอนนี้เธอเข้าร่วมนมัสการกับคริสตจักรธารพระพรที่อยู่ใกล้ที่ทำงาน และหากมีวันหยุด เธอก็จะกลับไปช่วยรับใช้ด้วยการนำนมัสการที่คริสตจักรแม่ลายเตียนอางเสมอ

สุดท้าย ออกล่าวถึงอนาคตไว้ว่า หากมีโอกาสก็อยากประกาศข่าวประเสริฐในพื้นที่ห่างไกลเพราะอยากให้คนอื่น ๆ ได้รู้จักพระเจ้าอย่างที่เธอได้รู้จักผ่านโครงการนี้

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ