“Pass Passion Forward” CYL&LDP

เรื่องและภาพ โดย กนกวรรณ ศรีพงศ์วรกุล และกรกช สีตวาริน

จากการรวมตัวของศิษย์เก่า LDP (Leadership Development Program) ด้วยความมุ่งมั่นที่อยากจะส่งต่อความตั้งใจ ภาระใจและนิมิตในการสร้างผู้นำรุ่นต่อไปให้กับน้องๆเยาวชน CYL (Christian Youth Leader) จึงได้จัดเวทีพบปะกันของรุ่นพี่และรุ่นน้องขึ้นเมื่อวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2018 โดยมีพี่ๆ LDP ตั้งแต่รุ่นที่ 1- 13 ทั้งหมด 63 คนและน้องๆ CYL จำนวน 101 คน ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น การหนุนใจ การเรียนรู้สิ่งใหม่จากบทเรียนและ workshop จากวิทยากรรับเชิญ

จากรุ่นน้อง “ผมได้เรียนรู้จากชีวิตหรือประสบการณ์ของพี่ๆ LDP ที่ได้ทำงานและรับใช้พระเจ้า แต่ละคนมีทางของตัวเอง เป้าหมายแต่ต่างกันไป แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่แตกต่างและไม่เปลี่ยนแปลงคือการรับใช้พระเจ้า”

จากรุ่นพี่ “รู้สึกเหมือนได้กลับบ้านมาเจอพี่น้อง ได้รับการหนุนใจ เสริมสร้างซึ่งกันและกันถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกเรา แผนการที่พระเจ้าทรงมีต่อเราทุกคนและย้ำถึงภาระใจในการดูแลน้อง ๆ รุ่นต่อไป พัฒนาศักยภาพในตัวเขา สร้างผู้นำต่อไป”

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ