9 หน้าแรก 5 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 5 การอบรม 5 คอร์สการอบรมออนไลน์ “อยู่ที่ไหน ก็เรียนได้”

คอร์สการอบรมออนไลน์ “อยู่ที่ไหน ก็เรียนได้”

คอร์สการอบรมออนไลน์ “อยู่ที่ไหน ก็เรียนได้”

ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมพันธกิจเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพในการทำพันธกิจพัฒนาเด็กแบบองค์รวมผ่านการเรียนแบบออนไลน์
มูลนิธิดรุณาทรได้เริ่มจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้การเรียนรู้ไร้ขีดจำกัด ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนเลือกคอร์สเรียนที่สนใจได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วิธีลงทะเบียน

วิธีลงทะเบียน

เข้าสู่หน้าเรียนออนไลน์ โดย เลือกเมนู “การอบรมONLINEสำหรับเจ้าหน้าที่”

 
 
เลือกเมนู “ลงทะเบียน” ซึ่งเป็นเมนูขวาสุดด้านบน
 
 
 
 
จะมีกล่องข้อความแสดงออกมา
 
 
ให้กรอกรายละเอียด ดังนี้

– Username : สำหรับชื่อที่ท่านต้องการใช้สำหรับการเข้าระบบ
– Email : ให้กรอกอีเมลของท่านสำหรับการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ในอนาคต
– Password : รหัสผ่าน
– Confirm Password : กรอกรหัสผ่านเดิมอีกครั้ง
กดปุ่ม “Register” เพื่อทำการลงทะเบียน

ระบบจะทำการเข้าสู่ระบบ โดยทันที ท่านจะเข้าสู่หน้าบทเรียนทั้งหมด
ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ