คอร์สการอบรมออนไลน์ “อยู่ที่ไหน ก็เรียนได้”

กิจกรรมและเรื่องราว, ข่าวประชาสัมพันธ์

คอร์สการอบรมออนไลน์ “อยู่ที่ไหน ก็เรียนได้”

ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมพันธกิจเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพในการทำพันธกิจพัฒนาเด็กแบบองค์รวมผ่านการเรียนแบบออนไลน์
มูลนิธิดรุณาทรได้เริ่มจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้การเรียนรู้ไร้ขีดจำกัด ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนเลือกคอร์สเรียนที่สนใจได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วิธีลงทะเบียน

วิธีลงทะเบียน

เข้าสู่หน้าเรียนออนไลน์ โดย เลือกเมนู "การอบรมONLINEสำหรับเจ้าหน้าที่"

เลือกเมนู “ลงทะเบียน” ซึ่งเป็นเมนูขวาสุดด้านบน

จะมีกล่องข้อความแสดงออกมา ให้กรอกรายละเอียด ดังนี้

- Username : สำหรับชื่อที่ท่านต้องการใช้สำหรับการเข้าระบบ
- Email : ให้กรอกอีเมลของท่านสำหรับการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ในอนาคต
- Password : รหัสผ่าน
- Confirm Password : กรอกรหัสผ่านเดิมอีกครั้ง
กดปุ่ม “Register” เพื่อทำการลงทะเบียน

ระบบจะทำการเข้าสู่ระบบ โดยทันที ท่านจะเข้าสู่หน้าบทเรียนทั้งหมด

หนังสือแนะนำ

เอกสารแนะนำการทำงาน
คอมแพสชั่น ประเทศไทย

คลังความรู้

แหล่งความรู้ เพื่องานพัฒนาเด็กแบบองค์รวม

สำหรับเจ้าหน้าที่

ระบบการอบรมเจ้าหน้าที่ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

พระคำแสนสนุก

สื่อการสอน บทเรียน และกิจกรรม รวีวารศึกษาสำหรับเด็กไทย

บทความ เรื่องราวล่าสุด

เพื่อนบ้าน

เพื่อนบ้าน

ความช่วยเหลือครอบครัวเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19