หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 การปกป้องเด็ก 9 เกมบิงโก – เกมพลังป้องกันเด็ก

เกมบิงโก – เกมพลังป้องกันเด็ก

ชื่อข่าว “เกมบิงโก – เกมพลังป้องกันเด็ก”

Cr: ข้อมูล โดย อ้อ

แผนกปกป้องเด็ก มูลนิธิดรุณาทร จัดซื้อบอร์ดเกมบิงโกสิทธิของ Friedrich Naumann Foundation และเกมพลังป้องกันเด็กของ Human Help Network Foundation Thailand ให้กับคริสตจักรคู่มือเพื่อเป็นเครื่องมือที่คริสตจักรสามารถนำไปเล่นกับเด็กๆ ให้เด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชนและการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงลวงในรูปแบบต่างๆ การเรียนรู้ผ่านเกมเป็นเรื่องสนุก, มีความท้าทาย, และทรงพลังต่อการพัฒนาเด็กๆให้มีทักษะในการคิด, วิเคราะห์, และการตัดสินใจในสถานการณ์เสี่ยง แผนกปกป้องเด็กได้จัดอบรมให้แก่คริสตจักรคู่มิตรไปแล้ว 4 รอบในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2022 สำหรับคลัสเตอร์เชียงดาว, เมืองเชียงใหม่, เทิดไทย, สบเมย-ท่าสองยาง ผู้เข้าอบรมทุกคนชื่นชอบการเรียนรู้ในรูปแบบนี้และบางคริสตจักรเริ่มนำเกมไปเล่นกับเด็กๆต่างก็ได้รับการตอบรับที่ดี

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ