อบรมสิทธิเด็ก

อบรมสิทธิเด็ก

อบรมสิทธิเด็ก คริสตจักรที่ 1 ฝาง และ คริสตจักรบ้านผาใต้เก่า ได้ร่วมกันจัดอบรมปกป้องสิทธิเด็กสำหรับเยาวชน ในหัวข้อ “การกระทำความรุนแรงต่อร่างกายต่อจิตใจของบุคคลในครอบครัวและคนใกล้ชิด และผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร”...
อบรมปกป้องเด็กร่วมกับเครือข่าย

อบรมปกป้องเด็กร่วมกับเครือข่าย

อบรมปกป้องเด็กร่วมกับเครือข่าย เจ้าหน้าที่คริสตจักรแม่สลิดหลวงอบรมพัฒนาศักยภาพร่วมกับเครือข่ายในการปกป้องเด็กและสถานะบุคคล...
อบรมการเป็นผู้ให้คำปรึกษา

อบรมการเป็นผู้ให้คำปรึกษา

อบรมการเป็นผู้ให้คำปรึกษา เมื่อวันที่ 6-8 กันยายน 2022 ผู้นำคริสตจักร ศิษยาภิบาลโครงการอีสานตอนใต้ จำนวน 22 คน ได้เข้าร่วมอบรมเรื่อง “การเป็นผู้ให้คำปรึกษาโดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง” ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักการ ทักษะการให้คำปรึกษา เข้าใจความหมาย...
อบรมเยียวยาจิตใจเด็ก

อบรมเยียวยาจิตใจเด็ก

“อบรมเยียวยาจิตใจเด็ก” Cr: ข้อมูล โดย อ้อ เมื่อวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2022 แผนกปกป้องเด็กจัดอบรมเรื่องการเยียวยาจิตใจเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรง ให้แก่ คลัสเตอร์เทิดไทย จังหวัดเชียงราย โดยเราได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ: คุณชุติเนตร อาษากิจ จากองค์กรเครือข่าย LIFT...
เกมบิงโก – เกมพลังป้องกันเด็ก

เกมบิงโก – เกมพลังป้องกันเด็ก

ชื่อข่าว “เกมบิงโก – เกมพลังป้องกันเด็ก” Cr: ข้อมูล โดย อ้อ แผนกปกป้องเด็ก มูลนิธิดรุณาทร จัดซื้อบอร์ดเกมบิงโกสิทธิของ Friedrich Naumann Foundation และเกมพลังป้องกันเด็กของ Human Help Network Foundation Thailand...
เยาวชนกับโลกออนไลน์#2

เยาวชนกับโลกออนไลน์#2

ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 15-18 ปี  เข้าร่วมการเสาวนาออนไลน์ ในหัวข้อ “เยาวชนกับโลกำออนไลน์ 2”  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00-12.00 น. พบกับ วิทยากร  นายวุฒิชัย  พุ่มสงวน  อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ...