ศูนย์ปกป้องสิทธิเด็กและเยาวชนแม่สะเรียง-แม่ลาน้อย (ศป.ดย.) ให้ความรู้แก่เด็ก ๆ

ศูนย์ปกป้องสิทธิเด็กและเยาวชนแม่สะเรียง-แม่ลาน้อย (ศป.ดย.) ให้ความรู้แก่เด็ก ๆ

ศูนย์ปกป้องสิทธิเด็กและเยาวชนแม่สะเรียง-แม่ลาน้อย (ศป.ดย.) ให้ความรู้แก่เด็ก ๆ 26-28 มกราคม 2567 “ศูนย์ปกป้องสิทธิเด็กและเยาวชนแม่สะเรียง-แม่ลาน้อย (ศป.ดย.)” ได้ร่วมจัดซุ้มประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เด็ก ๆ ในเรื่องสิทธิเด็กและการปกป้องเด็ก  ในงาน “เวทีคนเก่ง”...
อบรมการใช้เกมการ์ดบิงโกสิทธิและพลังป้องกันเด็ก

อบรมการใช้เกมการ์ดบิงโกสิทธิและพลังป้องกันเด็ก

อบรมการใช้เกมการ์ดบิงโกสิทธิและพลังป้องกันเด็ก เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 มูลนิธิดรุณาทร โดย เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม, ผู้ประสานงานพัฒนาโครงการ, ผู้เชี่ยวชาญงานปกป้องเด็ก จัดอบรม “การใช้เกมการ์ดบิงโกสิทธิและพลังป้องกันเด็ก”...
อบรมศิลปะการละคร-สิทธิและการปกป้องเด็ก

อบรมศิลปะการละคร-สิทธิและการปกป้องเด็ก

แผนกปกป้องเด็กจับมือกลุ่มละครชุมชนกั๊บไฟ จัดอบรมศิลปะการละครเพื่อการสื่อสารระดับชุมชนภายใต้หัวข้อ “สิทธิและการปกป้องเด็ก” แผนกปกป้องเด็กของมูลนิธิดรุณาทรร่วมกับกลุ่มละครชุมชนกั๊บไฟ จัดอบรมศิลปะการละครเพื่อการสื่อสารระดับชุมชน ณ คริสตจักรสบอมแฮด อำเภออมก๋อย...
อบรมสิทธิเด็ก

อบรมสิทธิเด็ก

อบรมสิทธิเด็ก คริสตจักรที่ 1 ฝาง และ คริสตจักรบ้านผาใต้เก่า ได้ร่วมกันจัดอบรมปกป้องสิทธิเด็กสำหรับเยาวชน ในหัวข้อ “การกระทำความรุนแรงต่อร่างกายต่อจิตใจของบุคคลในครอบครัวและคนใกล้ชิด และผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร”...
อบรมปกป้องเด็กร่วมกับเครือข่าย

อบรมปกป้องเด็กร่วมกับเครือข่าย

อบรมปกป้องเด็กร่วมกับเครือข่าย เจ้าหน้าที่คริสตจักรแม่สลิดหลวงอบรมพัฒนาศักยภาพร่วมกับเครือข่ายในการปกป้องเด็กและสถานะบุคคล...
อบรมการเป็นผู้ให้คำปรึกษา

อบรมการเป็นผู้ให้คำปรึกษา

อบรมการเป็นผู้ให้คำปรึกษา เมื่อวันที่ 6-8 กันยายน 2022 ผู้นำคริสตจักร ศิษยาภิบาลโครงการอีสานตอนใต้ จำนวน 22 คน ได้เข้าร่วมอบรมเรื่อง “การเป็นผู้ให้คำปรึกษาโดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง” ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักการ ทักษะการให้คำปรึกษา เข้าใจความหมาย...