หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 การปกป้องเด็ก 9 อบรมศิลปะการละคร-สิทธิและการปกป้องเด็ก

อบรมศิลปะการละคร-สิทธิและการปกป้องเด็ก

แผนกปกป้องเด็กจับมือกลุ่มละครชุมชนกั๊บไฟ จัดอบรมศิลปะการละครเพื่อการสื่อสารระดับชุมชนภายใต้หัวข้อ “สิทธิและการปกป้องเด็ก”

แผนกปกป้องเด็กของมูลนิธิดรุณาทรร่วมกับกลุ่มละครชุมชนกั๊บไฟ จัดอบรมศิลปะการละครเพื่อการสื่อสารระดับชุมชน ณ คริสตจักรสบอมแฮด อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 24-27 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ด้วยจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะความสามารถของเยาวชนในการสื่อสารผ่านละครสู่ระดับชุมชนตามประเด็นสำคัญ ได้แก่ ประเด็นสิทธิเด็ก, การปกป้องเด็ก และปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเยาวชน โดยมีเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 31 คน จากโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมในคริสตจักรห้วยน้ำขาว, คริสตจักรทุ่งจำเริญ และคริสตจักรสบอมแฮด
นับว่าการอบรมครั้งนี้เป็นมิติใหม่ในการส่งเสริมงานปกป้องเด็กโดยให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมความคิดและสะท้อนปัญหาจากมุมมองของพวกเขาเองผ่านศิลปะการละคร ซึ่งการอบรมนี้ได้รับผลตอบรับที่ดีจากเยาวชนเป็นอย่างมาก จากตัวอย่างที่เด็ก ๆ สะท้อนว่า “เป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน” “อยากเรียนรู้เพิ่มเติมอีก” “กิจกรรมนี้ช่วยพัฒนาทักษะความสามารถในการทำละครและการแสดง” “รู้สึกภาคภูมิใจในตนเองหลังจบกิจกรรม” “มุมมองในการรับใช้เปลี่ยนไปหลังจากผ่านกิจกรรมนี้”

เมื่อจบกิจกรรม เยาวชนที่เข้าร่วมได้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มละครของตนเองด้วยการอิงตามคริสตจักรที่สังกัด ทั้ง 3 กลุ่ม เข้าร่วมเครือข่ายกับกลุ่มละครชุมชนกั๊บไฟ และจะนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะมีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรผ่านการละครต่อไป โดยตั้งชื่อกลุ่มดังนี้

  1. กลุ่มละครเบธเอล จากคริสตจักรห้วยน้ำขาว
  2. กลุ่มละครธารน้ำทิพย์ จากคริสตจักรทุ่งจำเริญ
  3. กลุ่มละคร Chowderland จากคริสตจักรสบอมแฮด

เยาวชนเหล่านี้จะได้นำเสนอละครของพวกเขา ผ่านการสนับสนุนจาก อ.จิรายุ มัลลิกา ผู้ประสานงานคริสตจักรคู่มิตร ผู้เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ มีพื้นที่ในการสื่อสารผ่านการละครประเด็นสิทธิเด็กและการปกป้องเด็กในเวทีคนเก่ง คลัสเตอร์ฮอด-อมก๋อย ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ