อบรมเยียวยาจิตใจเด็ก

“อบรมเยียวยาจิตใจเด็ก”

Cr: ข้อมูล โดย อ้อ

เมื่อวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2022 แผนกปกป้องเด็กจัดอบรมเรื่องการเยียวยาจิตใจเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรง ให้แก่ คลัสเตอร์เทิดไทย จังหวัดเชียงราย โดยเราได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ: คุณชุติเนตร อาษากิจ จากองค์กรเครือข่าย LIFT INTERNATIONAL และ คุณวิมล ดินุ จากองค์กร Lively Awareness Project การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะแก่ผู้ปฏิบัติงานปกป้องเด็กและเจ้าหน้าที่โครงการให้เป็นผู้ประคับประคองและเสริมพลังแก่เด็กที่มีความบอบช้ำทางด้านจิตใจ

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ