หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 พันธกิจครอบครัว 9 อบรมโปรแกรมพ่อแม่ยุคใหม่กับ สสส.

อบรมโปรแกรมพ่อแม่ยุคใหม่กับ สสส.

การอบรมโปรแกรมพ่อแม่ยุคใหม่ ร่วมกับ สสส.

โดย ลูกตาล

การอบรมโปรแกรมพ่อแม่ยุคใหม่ ร่วมกับ สสส. มีพ่อแม่นำร่องทั้งหมด 20 คน เข้าร่วมในการอบรมทั้งหมด 3 ครั้ง โดยมีคริสตจักรคู่สัญญา 17 คน และคริสตจักรอื่นๆ 3 คน

เราอยากเห็นพ่อแม่ทุกคนมีความรู้และเทคนิคที่ดีในการเลี้ยงลูก เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความสุข รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความผูกพันอันแน่นแฟ้นระหว่างสมาชิกในครอบครัว

เราเชื่อว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่อยากเป็นพ่อแม่ที่ดี อยากเลี้ยงลูกให้มีความสุข และเป็นคนดีของสังคม หากพ่อแม่เข้าใจและมีทักษะในการปรับพฤติกรรมที่ดี ก็คงไม่เลือกใช้วิธีการที่รุนแรง และสร้างบาดแผลในใจเด็ก

เราผสมผสานความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ตกผลึกในการทำกลุ่มพ่อแม่ กับการออกแบบการเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต จนเกิดเป็น “เน็ตป๊าม้า” หลักสูตรออนไลน์สำหรับพ่อแม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเอง

หลังจากอบรมเรื่องการสร้างความเชื่อในครอบครัวแล้ว คริสตจักรกาลิลี จ.กาญจนบุรี ก็เริ่มลุยพันธกิจเลย

ขอพระเจ้าเสริมกำลังทีมผู้รับใช้ทุกท่าน

(ขอบคุณภาพคริสตจักรกาลิลี Cr.อาจารย์หนิง)

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ