หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 กิจกรรมเยาวชน 9 ผลิตไม้กวาดจากวัสดุในท้องถิ่น

ผลิตไม้กวาดจากวัสดุในท้องถิ่น

ผลิตไม้กวาดจากวัสดุในท้องถิ่น

Cr: เรื่อง โดย ต้า

คริสตจักรวรกายจัดกิจกรรมเรียนรู้การผลิตไม้กวาดจากวัสดุในท้องถิ่นเพื่อให้เด็กเรียนรู้และตระหนักถึงคุณค่าของวัสดุธรรมชาติจากในท้อง กิจกรรมจัดขึ้น 2 วันมีเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 22 คน หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมได้ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดให้เยาวชนนำไปใช้ที่บ้าน ที่โบสถ์ และโรงเรียน

กิจกรรมนี้ทำให้เยาวชนได้เรียนรู้และสร้างมูลค่าจากวัสดุในท้องถิ่นให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ