9 หน้าแรก 5 เกี่ยวกับเรา

ปลดปล่อยเด็กจากความยากจนในนามพระเยซู

 

ถ้อยแถลงแห่งพันธกิจ

จุดเริ่มต้นพันธกิจคอมแพสชั่น

พันธกิจของคอมแพสชั่นเริ่มต้นขึ้นครั้งแรกที่ประเทศเกาหลีใต้เมื่อปีพ.ศ. 2495  จากนักประกาศพระกิตติคุณชาวอเมริกัน ชื่อ ศาสนาจารย์เอฟเวอเรตต์ สแวนสัน (Rev. Everett Swanson) ที่ได้รับเชิญไปยังเกาหลีใต้เพื่อประกาศพระกิตติคุณกับทหารอเมริกันในสงครามเกาหลี ในเช้าวันหนึ่งหลังจากเสร็จงาน ท่านบังเอิญพบภาพที่สุดสะเทือนใจเมื่อเห็นพนักงานเก็บขยะกำลังเก็บศพเด็ก ๆ ที่นอนตายอยู่ข้างถนน

ทั้งที่เด็กบางคนเพิ่งมาขอเศษเงินจากท่านเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา เมื่อกลับไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านได้แบ่งปันเรื่องนี้ให้กับคริสตจักรต่าง ๆ ทําให้คริสตจักรหลายแห่ง เกิดภาระใจและรวบรวมเงินถวายมอบให้ท่านเพื่อนําไปช่วยเหลือเด็กกําพร้าในเกาหลี ท่านจึงกลับไปที่เกาหลีใต้เพื่อสร้างหอพักสำหรับเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากสงครามครั้งนั้นและให้การดูแล ทั้งด้านโภชนาการ สุขอนามัย การศึกษา รวมทั้งฝึกอาชีพ มีเด็กเกาหลีกว่า 100,000 คนที่ได้รับการช่วยเหลือ กระทั่งในปีพ.ศ.2511 คอมแพสชั่น เริ่มขยายพันธกิจไปสู่ประเทศอื่น ๆ จนถึงปัจจุบันนี้มีเด็กยากจนจํานวนมากกว่า 1.9 ล้านคน ใน 24 ประเทศที่ได้รับการช่วยเหลือและพัฒนา

สำนักงานใหญ่ Compassion International ตั้งอยู่ที่รัฐโคโรลาโด สปริงส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

Santiago “Jimmy” Mellado,
President and CEO of Compassion International
และ Dr. Wess Stafford, President Emeritus
of Compassion International

ยุทธศาสตร์หลัก

การพัฒนาเด็กแบบองค์รวมแก่เด็กที่ยากจน
ด้วยการเป็นคู่มิตรกับคริสตจักรและผู้สนับสนุน