หน้าแรก 9 การปกป้องเด็ก 9 นโยบายการปกป้องเด็กของคอมแพสชั่น

นโยบายและแนวทางการปกป้องเด็กจากการถูกทารุณกรรม
หรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ปกป้องเด็ก : การป้องกันเชิงรุกและการตอบสนองอย่างทันท่วงที

“ปกป้องเด็ก: การป้องกันเชิงรุกและการตอบสนองอย่างทันท่วงที”

เป็นหนังสือที่ให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่คอมแพสชั่น คริสตจักรคู่มิตร และผู้บริจาคเกี่ยวกับการทารุณกรรม และการปกป้องเด็ก โดยจะบอกถึงวิธีการสืบหาร่องรอยของการทารุณกรรมเด็กในรูปแบบต่าง ๆ วิธีการป้องกัน และวิธีการที่เหมาะสมในการช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำทารุณ

คุณสามารถเป็นเครื่องมือแห่งพระคุณพระเจ้าและยุติวงจรที่รุนแรงโหดร้ายนี้ เราสามารถปกป้องเด็กในพันธกิจของเราจากการทารุณกรรมและการแสวงหาประโยชน์ในทุกรูปแบบได้

“ผู้ใหญ่ที่มองเห็นความเปราะบางของเด็กสามารถกระทำทารุณเด็กได้ เป็นเรื่องง่ายที่เด็กจะได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมและโหดร้าย ถูกทำร้าย และถูกคนในสังคมมองว่าไม่มีความสำคัญอะไร เด็กนั้นบอบบางและไม่มีกำลัง พวกเขาไม่สามารถปกป้องตัวเองได้แม้ว่าจะพยายามสักเพียงใดก็ตาม”