หน้าแรก 9 บทใคร่ครวญเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองเด็ก

บทใคร่ครวญ

เกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองเด็ก

“จงอ้าปากของเจ้าแทนคนใบ้เพื่อสิทธิของทุกคนที่กำลังจะพินาศ
จงอ้าปากของเจ้าพิพากษาอย่างชอบธรรม
จงให้ความยุติธรรมแก่คนยากจนเข็ญใจ”

สุภาษิต 31:8-9